Hoppa till huvudinnehållet

Låt sommaren vara för evigt: Vinn en gul woom-cykel!

Vardagscykling

Cykla med barn i trafiken – god framförhållning är A och O!

Leksaken har blivit ett transportmedel – och noggrann förberedelse är därför avgörande för att vara säkert på väg med ditt barn.

Sarah Schwarz,
2023-06-05

Leker du med tanken på att använda era cyklar som transportmedel i vardagen? Kanske ska du cykla tillsammans med ditt barn till skolan för första gången? I denna lilla guide kan du läsa mer om hur du kan förbereda ditt barn på cykling i stadstrafik, vilka ställen som kan innebära en ökad fara och hur du kan göra ditt barn bekant med dessa samt hur ditt barn uppfattar trafiken när det sitter på cykeln. Dessutom bjuder vi på praktiska tips och tricks för säker cykling i stadstrafik.


Cyklistens säkerhet börjar med cykeln och utrustningen!

 • Genomför en snabbkontroll av cykling innan varje cykeltur:
  Är alla skruvar och snabbkopplingar ordentligt åtdragna? Är däcken tillräckligt pumpade? Fungerar bromsarna och belysningen?

  Vilka delar du utöver dessa bör kontrollera regelbundet ser du i detta >>inlägg (inklusive steg-för-steg-instruktionsvideo).
 • Aldrig utan hjälm! Huvudskador räknas till de vanligaste i samband med cykelolyckor. I Sverige råder hjälmplikt upp till 15 års ålder. Kontrollera att hjälmen sitter ordentligt och föregå med gott exempel.
 • Kontrollera att sadeln är inställd så att barnet enkelt kan nå marken med fötterna.

Barn har en mindre kroppsstorlek och sitter lägre. Därför är det viktigt att barnet syns så bra som möjligt – exempelvis genom att bära ljusa kläder i signalfärger. På kvällen och under natten är det dessutom en god idé att bära reflexer på hjälm och klädsel – utöver den belysning som krävs enligt lag. I många länder, inklusive Sverige, är det lag på att ha en ringklocka som hjälper ditt barn att dra uppmärksamhet till sig.

Tips!:

Ta en titt på vad som gäller enligt vägtrafikförordningen i ditt land. Förordningen innefattar information om hur cykeln skall utrustas för att vara trafiksäker, från och med när och under vilka förutsättningar ditt barn får cykla själv i trafiken och mycket annat.


Känner ditt barn till de viktigaste trafikskyltarna och trafikreglerna?

För säkrast möjliga färd bör du lära ditt barn de viktigaste trafikskyltarna och trafikreglerna och dessutom träna på hur det ska förhålla sig i trafiken. 

Ditt barn bör bekanta sig med följande:Viktiga trafikskyltar
Trafikskyltar som stopp- och väjningspliktsskyltar är enkla att förklara. Just dessa skyltar bör ditt barn verkligen känna till och förstå.

 1. Förhållningssätt vid övergångsställen
  Fotgängare har företräde. För cyklister gäller det alltså att bromsa in eller stanna för att släppa fram fotgängare.
 2. Väja och köra om
  Ditt barn bör självständigt kunna väja undan för hinder som t.ex. byggarbetsplatser eller parkerade bilar samt säkert kunna köra om långsamt cyklande andra cyklister. Det är viktigt att ditt barn lär sig hålla koll på mötande trafik och dessutom håller ett tillräckligt säkerhetsavstånd åt sidan i förhållande till parkerade bilar.
 3. Cykling på gemensam gång- och cykelbana
  Håll tillräckligt med avstånd till fotgängare och långsamt cyklande andra cyklister samt kunna väja och köra om. Hur följer du med ditt barn?

Det beror i första hand på var ni befinner er – och huruvida det handlar om en välkänd eller en ny rutt.

 • Särskilda cykelbanor, som dessutom är tillräckligt breda, lämpar sig perfekt för att cykla bredvid ditt barn. Det är dock inte tillåtet att cykla i bredd överallt. Kontrollera därför vad som gäller i just ditt land.
 • När du är ute och cyklar med ditt barn och en ytterligare följeslagare bör ditt barn cykla i mitten – alltså mellan dig och den andra personen. Det gör det möjligt för barnet att orientera sig efter den person som cyklar först – och den person som cyklar sist kan hålla koll på barnet. En ytterligare följeslagare utgör ett fantastiskt stöd – i synnerhet under de första cykelturerna med ditt barn.
 • När du cyklar ensam med ditt barn bör barnet cykla förstoch med dig cyklandes bakom så nära som möjligt – så att du har en god överblick och samtidigt kan ge barnet instruktioner i rätt tid. På okända eller vältrafikerade vägar är det bättre att du som vuxen cyklar först.Vet ditt barn var det kan lura faror?

När du cyklar med ditt barn i stadstrafik bör du välja en rutt som är så säker och fri från faror som möjligt. 

Det finns ofta många olika vägar till samma destination. Om du ofta är ute och cyklar själv har du säkert redan identifierat olika riskplatser som gör det lättare att planera rutten med ditt barn. 

Undvik stora korsningar och vältrafikerade vägar. En liten omväg kan göra cyklingen mycket mer säker och avslappnad.

Tips!:

Börja med att cykla en välkänd och inte alltför lång sträcka – som exempelvis vägen till skolan – för att introducera ditt barn till trafik. Apropå skolvägen ... Måttlig rörelse varje dag gör ditt barn friskare och bidrar till att det kan koncentrera sig bättre under lektionstid.


Men det går inte att planera allt jämt och ständigt – och därför måste ditt barn också lära sig att känna igen farliga områden och hur det bör förhålla sig i sådana situationer. Det är viktigt och avgörande att ditt barn bekantar sig med stadstrafiken och följande potentiella riskzoner:

 • KORSNINGAR
  Innan ditt barn cyklar in i en korsning måste det vara övertygat om att det kan korsa vägen på ett säkert sätt. Lär barnet att försiktigt bromsa in och cykla så långt in i korsningen att det kan se korsande trafik. Stanna och låt mötande och korsande trafik passera. Nu kan barnet göra sig startklart igen. Är det fritt fram? Nu kan man fortsätta till nästa korsning.

  Se upp för fordon som gör en högersväng! Utgå aldrig från att bilisten ser dig. Blinkning till höger eller sänkt hastighet är tecken på att fordonet kommer att svänga höger. Lär ditt barn att försöka hålla ögonkontakt med bilister när det är möjligt. Om det inte är tydligt vad bilisten tänker göra är det bättre att bromsa in och stanna.
 • IN- OCH UTFARTER
  Det råder ofta dålig sikt vid in- och utfarter – och ännu sämre sikt för i synnerhet barn eftersom de både är kortare och sitter lägre på cykeln. Sänk därför hastigheten i god tid och kontrollera om det är någon bilist som är på väg att köra in eller ut. Om ja, sök ögonkontakt och stanna eventuellt. Är det fritt fram är det bara att fortsätta färden.
 • PARKERADE BILAR OCH BILDÖRRAR
  Bildörrar som plötsligt flyger upp utgör ett stort riskmoment under cykling. Se därför till att ditt barn om möjligt håller ett avstånd om minst 1,2 meter till parkerade bilar (för att undvika att bli ”dörrade”).
  Undvik också att cykla in i parkeringsluckor! Det gör att barnet sedan plötsligt dyker upp på körbanan utan att först ha kontrollerat om det närmar sig ett fordon bakifrån. Öva därför med ditt barn att cykla i en så rak linje som möjligt.
 • TROTTOARKANT
  Om ditt barn cyklar för nära trottoarkanten kan det hända att pedalerna kolliderar med kanten och att ditt barn vurpar med cykeln. Se därför till att ditt barn håller ett avstånd om ca 1 meter till trottoarer.
 • DEN DÖDA VINKELN
  Varje fordon har en död vinkel – alltså ett område som föraren inte kan se från sitt förarsäte. Ju större fordon, desto större död vinkel. Så skyddar du ditt barn:

  - Cykla inte för nära fordon.

  - Stanna aldrig till höger eller direkt framför ett fordon vid en korsning eller ett trafikljus – föraren ser nämligen nästan ingenting som rör sig i dessa områden.

  - Det är säkrast om barnet stannar och väntar med ett ordentligt avstånd bakom fordonet.
 • SPÅRVAGNSSPÅR
  Spårvagnsspår utgör en fara för cyklister. Om däcken fastnar i spåren är det nästan omöjligt att undvika ett fall. Undvik därför vägar med ett för litet avstånd mellan gångbanan och parkerade bilar eller spårvagnsspår. Öva också korsande av spårvagnsspår med ditt barn: det är lättast och säkrast att korsa spårvagnsspår i en inte för spetsig vinkel om mellan 45–90 grader.Hur uppfattar ditt barn vägtrafiken?

Stadstrafik och dess olika situationer kräver, förutom förmågan att kunna hantera cykeln på ett säkert sätt, vissa förmågor som utvecklar sig hos barnet över årens gång och med ökat antal erfarenheter. Överskatta därför inte ditt barn och tänk alltid på att det tolkar omgivningen på ett helt annat sätt än vuxna beroende på ålder och utvecklingsfas:

 • Överblick: I många situationer har ditt barn ingen överblick alls på grund av kortare kroppshöjd och lägre sittposition. Det finns helt enkelt fler sikthinder för barn. Försök därför att se den valda sträckan ur ditt barns perspektiv för att kunna identifiera eventuella riskzoner.
 • Syn och hörsel: Barn kan inte uppskatta avstånd och hastigheter korrekt förrän vid nio års ålder. Dessutom har barn tunnelseende. Deras sikt är begränsad upp till en ålder om tolv år. Det betyder att ditt barn ser en stor bil närmare än en liten bil och att det ser ett fordon som närmar sig sämre än du.

  Dessutom kan inte ditt barn skilja mellan olika ljud och känna igen möjliga farozoner förrän vid tidigast sju års ålder. Det är till exempel därför ditt barn uppfattar en högljudd bil snabbare än en tyst bil.
 • Uppmärksamhet och koncentration: Från och med ca sex års ålder kan barn medvetet styra sin uppmärksamhet men distraheras fortfarande mycket lätt av exempelvis en förbigående hund. Vid ca åtta års ålder kan ditt barn koncentrera sig på något en längre stund och till exempel cykla tillsammans med dig till skolan utan att bli distraherad.
 • Logiskt tänkande: Barn har ett egocentriskt synsätt upp till ca sju års ålder. Om det till exempel ser en bil utgår barnet från att även bilens förare måste ha sett det.
 • Reaktionstid: Femåringar har nästan dubbelt så lång reaktionstid som vuxna. Först i puberteten börjar barn få ungefär samma reaktionstid som vuxna.
 • Riskmedvenhet: Barn kan inte ta rationella beslut. De väljer till exempel den korta vägen framför den säkra vägen.

  Från och med fem års ålder utvecklar sig en generell riskmedvetenhet men det är inte förrän några år senare som ditt barn verkligen kan identifiera eventuella risker. Det dröjer dessutom ännu längre tills det också kan undvika risksituationer och reagera på dessa.Hur kan man öva rätt förhållningssätt i stadstrafik?

Lekfulla övningar är inte bara roliga utan bidrar också till att ditt barn (och du) kommer att röra er allt säkrare i trafiken. Leta helst upp en så riskfri plats som möjligt och lek fram konkreta situationer att öva på:

 • Exakt inbromsning:Markera en punkt på marken vid vilken barnet ska bromsa in cykeln helt.
 • Beteende i korsningar: Barnet stannar före varje korsning och ropar: ”jag tittar åt höger och åt vänster!”
 • Blicken över axeln:Håll upp ett antal fingrar framför barnet när det cyklar förbi dig. Barnet ska registrera denna siffra och ropa den till dig.
 • Rollbyte:Gå in i barnets roll och låt barnet observera dig när du cyklar. Gör några avsiktliga fel som barnet kan upptäcka och informera dig om. 

Får ditt barn inte nog? >>Här har vi samlat ännu fler roliga lekidéer för att öva säkert beteende i trafiken.


Kom ihåg: Öva, öva, öva tills ditt barn har tagit till sig och automatiserat rätt förhållningssätt. 

Tänk på att du alltid är barnets förebild. Förklara inte bara trafikreglerna för ditt barn – utan lev som du lär. I nya situationer är det viktigt för ditt barn att ha en förebild det kan se upp till och härma.