Hoppa till huvudinnehållet

Gratis leverans vid beställningar på minst 650 kr!

Ångerrätten

Leverans sker till den leveransadress som kunden har tillhandahållit.
Lagstadgad ångerrätt

Om kunden är konsument enligt definitionen i gällande konsumentskyddslag har kunden rätt att inom 14 dagar ångra sig och häva sitt köp utan att behöva ange skäl.

Ångerrätten gäller 14 dagar från den dag då kunden, eller en av kunden utsedd tredje part som inte är speditören, har tagit emot varorna respektive från mottagandet av garantibeviset vid kostnadsbelagda garantiförlängningar.

För att åberopa ångerrätten måste kunden informera woom (woom GmbH, Muthgasse 109 A, 1190 Vienna, Austria, [email protected], Tel Nr +43 1 358 58 03 ), i form av ett klart och tydligt meddelande (t.ex. brev, fax eller mejl) om sitt beslut att häva köpet. Kunden kan i detta syfte använda standardblanketten nedan, vilket dock inte är obligatoriskt.

För att häva köpet med stöd av ångerrätten räcker det om meddelandet därom har skickats innan tidsfristen är över.KONSEKVENSER VID HÄVANDE AV KÖPET

Om kunden ångrar sig och häver köpet måste woom göra en återbetalning av hela köpeskillingen inklusive leveranskostnader till kunde. Denna återbetalning ska göras utan dröjsmål, dock senast inom fjorton dagar efter det datum då meddelandet om hävandet av köpet mottags av woom. Vid återbetalningen använder woom samma betalningssätt som vid den ursprungliga transaktionen, såvida man inte uttryckligen har kommit överens om något annat med kunden. Under inga omständigheter kommer kunden att debiteras några avgifter i samband med denna återbetalning.

woom kan neka återbetalning tills man har erhållit aktuella varor i retur alternativt tills kunden har kunnat styrka att varorna har skickats tillbaka, vilket som infaller först.

Kunden måste utan dröjsmål skicka tillbaka eller återbörda de mottagna varorna till woom, dock senast inom fjorton dagar från det datum då kunden meddelat woom sin avsikt att häva köpet. Fristen anses uppfylld om kunden skickar tillbaka varorna innan fristen på fjorton dagar har löpt ut till woom GmbH, Muthgasse 109 A, 1190 Vienna, Austria.

Vi står då för de omedelbara kostnaderna för returen av varorna.

Vid en eventuell minskning av en varas värde måste kunden endast stå för denna när värdeminskningen kan härledas till att kunden under ångerrättsperioden har hanterat varan på ett sätt utöver vad som kan anses vara nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Standardblankett


Har kunden ångrat sig och önskar häva köpet kan han/hon använda följande blankett: Till woom GmbH, Muthgasse 109 A, 1190 Vienna, Austria,

E-post: [email protected]

Tfn +43 1 358 58 03 


Härmed ångar jag/vi (*) det av mig/oss (*) gjorda köpet av följande varor (*):


Beställda (*)/mottagna (*):

Namn på kunden/kunderna:

Kundens adress:

Signatur av kunden/kunderna (endast vid meddelande på papper)

Datum


(*) Stryk det som inte är tillämpligt.


Ingen ångerrätt gäller vid de i § 18 FAGG listade fallen. har måttillverkats på uppdrag av kunden eller som entydigt är skräddarsydda för särskilda behov;

levereras förseglade och av hälsoskyddsskäl eller hygienskäl inte lämpar sig för retur i de fall när förseglingen har avlägsnats efter leverans;

efter leverans på grund av sin art har blandats med andra varor så att de inte går att skilja från varandra.KONSEKVENSER VID HÄVANDE AV KÖPET

Om kunden ångrar sig och häver köpet måste woom göra en återbetalning av hela köpeskillingen inklusive leveranskostnader till kunde. Denna återbetalning ska göras utan dröjsmål, dock senast inom fjorton dagar efter det datum då meddelandet om hävandet av köpet mottags av woom. Vid återbetalningen använder woom samma betalningssätt som vid den ursprungliga transaktionen, såvida man inte uttryckligen har kommit överens om något annat med kunden. Under inga omständigheter kommer kunden att debiteras några avgifter i samband med denna återbetalning. woom kan neka återbetalning tills man har erhållit aktuella varor i retur alternativt tills kunden har kunnat styrka att varorna har skickats tillbaka, vilket som infaller först.

Kunden måste utan dröjsmål skicka tillbaka eller återbörda de mottagna varorna till woom, dock senast inom fjorton dagar från det datum då kunden meddelat woom sin avsikt att häva köpet. Die Frist ist gewahrt, wenn du die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absendest.

Vi står då för de omedelbara kostnaderna för returen av varorna.

Vid en eventuell minskning av en varas värde måste kunden endast stå för denna när värdeminskningen kan härledas till att kunden under ångerrättsperioden har hanterat varan på ett sätt utöver vad som kan anses vara nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.6. Frivilligt förlängd returrätt

woom förlänger konsumentens lagstadgade ångerfrist på 14 dagar med ytterligare 16 dagar. Sammantaget garanterar woom därmed sina kunder en rätt att returnera varor inom 30 dagar. Denna frist på 30 dagar kan av woom under kampanjperioder förlängas i individuella avtal.

När det gäller kläder gäller den frivilligt förlänga returrätten under förutsättning att plaggen inte har burits och att de returneras med prisetiketten kvar. Detta begränsar dock inte den lagstadgade ångerrätten inom de första 14 dagarna

woom står för returkostnaderna när du tar den frivilligt förlängda returrätten i anspråk. Du måste då använda retursedeln och returetiketten avsedda för detta ändamål.

Om inget annat har avtalats gäller lagbestämmelserna om ångerrätt enligt punkt 5 även för den frivilligt förlängda returrätten.Lagstadgad ångerrätt för varor

Om kunden är konsument enligt definitionen i gällande konsumentskyddslag har kunden rätt att inom 14 dagar ångra sig och häva sitt köp utan att behöva ange skäl.

Ångerrätten gäller i 14 dagar från inköpsdagen.

För att åberopa ångerrätten måste kunden informera woom (woom GmbH, Muthgasse 109 A, 1190 Vienna, Austria, [email protected], Tel Nr +43 1 358 58 03 ), i form av ett klart och tydligt meddelande (t.ex. brev, fax eller mejl) om sitt beslut att häva köpet. Kunden kan i detta syfte använda standardblanketten nedan, vilket dock inte är obligatoriskt.

För att häva köpet med stöd av ångerrätten räcker det om meddelandet därom har skickats innan tidsfristen är över.KONSEKVENSER VID HÄVANDE AV KÖPET

Om kunden ångrar sig och häver köpet måste woom göra en återbetalning av hela köpeskillingen inklusive leveranskostnader till kunde. Denna återbetalning ska göras utan dröjsmål, dock senast inom fjorton dagar efter det datum då meddelandet om hävandet av köpet mottags av woom. Vid återbetalningen använder woom samma betalningssätt som vid den ursprungliga transaktionen, såvida man inte uttryckligen har kommit överens om något annat med kunden. Under inga omständigheter kommer kunden att debiteras några avgifter i samband med denna återbetalning.

Har kunden ångrat sig och önskar häva köpet kan han/hon använda följande blankett:


Till

woom GmbH

Muthgasse 109 A

1190 Vienna, Austria


E-postadress: [email protected]

Tfn +43 1 358 58 03 Härmed ångar jag/vi (*) det av mig/oss (*) gjorda köpet av följande varor (*):


Beställda (*)/mottagna (*):

Namn på kunden/kunderna:

Kundens adress:

Signatur av kunden/kunderna (endast vid meddelande på papper)

Datum


(*) Stryk det som inte är tillämpligt.