Hoppa till huvudinnehållet

Låt sommaren vara för evigt: Vinn en gul woom-cykel!

Produkter

Kontrollera cykeln i 6 steg

Här förklarar vi hur du underhåller barnets woom-cykel på rätt sätt, vad du måste tänka på och vilka cykelkomponenter du måste kontrollera regelbundet för att ditt barn ska kunna cykla säkert.

Sarah Schwarz,
2023-06-05

With cycling season already well underway, now's the time to be getting your child's beloved bike ready for lots of exciting new adventures. We're here to help you get that woom bike out of hibernation and ready to go, with tips on what you need to look out for and which parts you'll need to check over again at regular intervals during the peak cycling season.

Först vill vi förmedla något på området säkerhet: Det är inte sannolikt att barnet upptäcker potentiella brister och hinner informera dig om dessa innan det är för sent. För att woom-cykeln ska fortsätta vara trafikduglig och barnet kan cykla säkert på den bör du genomföra en regelbunden säkerhetskontroll och serva cykeln på en cykelverkstad. Du hittar våra rekommenderade underhållsintervall i bruksanvisningen för woom-cykeln.

Steg 1: Rengör cykeln

Det är roligare för barnet att cykla på en ren och fin cykel – och du som förälder upptäcker lättare om det finns defekta komponenter som behöver bytas ut. Men se upp – använd inte högtryckstvätten för att göra ren cykeln – det kan pressas in vatten i lagren. 

Använd endast mjuka trasor, svampar och mild tvållösning. För att komma åt att rengöra i vinklar och vrår, till exempel runt bromsbeläggen, kan du använda en gammal tandborste. Skölj sedan av med vatten och eftertorka med en torr trasa så att cykeln glänser. 

Tänk på att elcykelns batteri måste tas ut innan rengöring. Dessutom ska även monterade displayer avlägsnas eller täckas över. Batteriet och batterifästet torkas helt enkelt av med en fuktig trasa och torkas sedan torra. Kontrollera också om elektronikkontaktytorna är rena och glänsande. Rengör i annat fall med exempelvis en fin mikrofiberduk för att få bort damm och smuts. Steg 2: Rengör och smörj kedjan

Fukt och/eller vägsalt kan göra att kedjan rostar. Problemet kan dock enkelt avhjälpas med kedjeolja. 

Tips!:

Kom ihåg att underhålla kedjan även sommartid – den mår bra och håller längre om den rengörs och smörjs då och då. 

Dra försiktigt med en torr trasa över kedjan några gånger för att avlägsna gammal olja och smuts. Applicera lite kedjeolja jämnt fördelat på kedjan och torka bort överskott med en trasa.


Tack vare vår slutna kedjeskydd (modeller från november 2020) resp. Hebie-kedjeskydd (modeller t.o.m. november 2020) är dessutom kedjan på woom ORIGINAL 2 och woom ORIGINAL 3 bättre skyddad mot smuts och väder och vind. Trots det bör du ändå då och då kontrollera om kedjan är smutsig eller behöver smörjas. 

För att eftersmörja kedjan behöver du bara ta bort den främre och bakre plastdelen på kedjeskyddet – hur det går till illustreras i denna video.

Tillsätt bara några droppar kedjeolja ovanifrån – helst från insidan av  kedjan – så att det tränger in i springan mellan kedjeskyddsklämman och innerdelen.


Steg 3: Lösa skruvar?

Även om cykeln ser ut att vara i ordning bör du regelbundet, minst en gång i månaden, kontrollera att alla skruvar sitter stadigt och att alla snabbkopplingar är tillräckligt åtdragna. Följande skruvförbindelser är extra viktiga för en säker cykeltur:


Tips!:

I bruksanvisningen för cykeln hittar du utöver praktiska instruktion om skötsel och underhåll även alla vridmoment som krävs för skruvarna på woom-cykeln. En momentnyckel är dessutom ett måste i en välsorterad verktygslåda.


1. De separata delarna för styrningen (styre, styrstam och styrsats) måste vara hopsatta. 

 • Säkerställ sedan att klämskruvar som håller ihop styret och gaffelröret är ordentligt åtdragna. Om denna förbindelse lossnar kommer det inte längre att vara möjligt att styra cykeln.
 • Kontrollera insexskruvarna som fäster styret på styrstammen och efterdra dem vid behov med en momentnyckel så att styret sitter fast ordentligt i styrstammen.

2. Hjulen måste sitta fast stadigt och rakt i ramen och gaffeln. Beroende på modell måste snabbkopplingen dras åt för hand eller axelskruvarna dras åt med en passande insexnyckel.

Viktigt! Snabbkopplingsspaken ska INTE vara riktad framåt – den kan då fastna i grenar och liknande.

3. Du bör också kontrollera pedalerna noggrant och vid behov (och senast efter 200 cyklade kilometer) efterdra dessa. Insexskruvarna som används för dra åt pedalerna sitter på insidan av vevpartiet. Den vänstra pedalen dras åt medurs och lossas moturs. För den högra pedalen gäller således det motsatta: den dras åt moturs och lossas medurs. 

4. Kontrollera även att sadelklämman är ordentligt åtdragen. Beroende på cykelmodell kan sadelklämman ställas in med en skruv för sadelklämman (och motsvarande insexnyckel) eller – helt utan verktyg – ställas in för hand med snabbkopplingen

 • Passa på att kontrollera om sadelhöjden fortfarande är lagom för barnet. Anpassa den om barnet har vuxit mycket på sistone. Men öka inte sadelhöjden för mycket på en gång – efter en längre paus från cykeln är det bättre att först ställa in cykeln så att barnet utan problem kan stå med fötterna på marken när det sitter på sadeln. Så snart barnet känner sig helt säker på cykeln igen kan du prova att höja sadeln en aning
Tips!:

I bruksanvisningen för cykeln hittar du utöver praktiska instruktion om skötsel och underhåll även alla vridmoment som krävs för skruvarna på woom-cykeln. En momentnyckel är dessutom ett måste i en välsorterad verktygslåda.


Steg 4: Kontrollera bromsarna!

Kom ihåg att regelbundet kontrollera bromsarna.

 • Dra omväxlande i vänster och höger bromsspak för att se om du upplever något kännbart motstånd hos bromsspaken
 • Kontrollera därefter om hjulen fram och bak faktiskt verkligen bromsas när du drar i bromsspakarna

Fungerar inte bromsarna till 100 procent? Då får du under inga omständigheter låta barnet använda cykeln och snarast lämna in den på en cykelverkstad. 

Med rätt verktyg och lite erfarenhet kan du dock åtgärda mindre brister på egen hand.

Våra woom ORIGINAL-hjul är utrustade med effektiva V-bromsar vars bromseffekt är perfekt anpassad efter barnets färdigheter. 

 • Om bromsbeläggen skrapar mot fälgarna är det förhållandevis enkelt att lösa problemet genom att vrida de båda inställningsskruvarna på bromsarmarna. Se steg-för-steg-instruktionen för hur du gör detta i denna video
 • En så kallad WEAR LINE fungerar som en indikator på att bromsbeläggen är utslitna (se bild). Om du till inte längre kan se spåren på bromsbeläggen är det dags att byta till nyabromsbelägg
 • Ibland är även bromsvajrarna en smula slitna och har börjat rosta. Här kommer lite teflonsprej (finns i bygghandeln) vid vajerhylsorna väl till pass. Det hjälper bromsvajrarna att åter glida smidigt genom hylsorna.
 • Sist men inte minst måste du kontrollera och vid behov efterdra insexskruven på bromsarmarna. Om bromsbeläggen bara är lite slitna kan du se till att de hamnar närmare fälgen med hjälp av inställningsskruven på bromsspaken så att barnet får en optimal bromseffekt.

Modellerna woom OFF, woom OFF AIR, woom UP och woom NOW är utrustade med skivbromsar

 • Om slitytan på bromsbeläggen underskrider 0,5 mm måste dessa bytas ut. Hur detta går till visar vi dig i denna video. Specialkunskaper och erfarenhet krävs. Om du är osäker rekommenderar vi att du lämnar in skivbromsarna till en fackverkstad för service.
 • Skrapar bromsbeläggen mot bromsskivan måste bromsoket justeras på nytt. För att göra detta lossar du bromsokets fästskruv och ställer in bromsoket så att skivan går mellan bromsbeläggen. I bästa fall är avståndet mellan belägg och bromsskiva lika stort på båda sidor. Dra åt bromsokets fästskruv igen med ett vridmoment om 5 Nm efter genomförd justering.

Viktigt! Efter arbete på skivbromsarna måste du alltid testa bromsarna först innan du låter ditt barn cykla iväg. Bromsen måste dessutom "bromsas in" efter byte av bromsbelägg. Gör så här:

 1. Accelerera cykeln.
 2. Bromsa med omväxlande fram- eller bakhjulsbromsen med ordentligt bromstryck tills cykeln stannar helt.
 3. Efter att du har upprepat detta några gånger bör en avsevärt ökad bromseffekt vara märkbar.
 4. När bromseffekten inte längre förbättras, är bromsarna avslipade (inslitna).Steg 5: Pumpa däcken med luft!

Kontrollera samtidigt däcktrycket både baktill och framtill. Bara för att däcken har tappat luft behöver det inte automatiskt betyda att de har en punktering eller att ventilen är defekt. Ett visst tryckfall över några veckors tid är helt normalt. Därför bör du också kontrollera däcktrycket regelbundet (minst en gång per månad). 

Tips!:

Kom ihåg att rätt däcktryck är inte ristat i sten utan beror på faktorer som kroppsvikt och användningsområde.

På sidorna av cykeldäcken anges rekommenderat däcktryck. Detta däcktryck får varken under- eller överskridas. Om du använder en cykelpump med tryckmätare kan du se till att däcket får exakt rätt tryck. Annars gäller följande:

 • För mindre rullmotstånd krävs högt lufttryck. Så rullar cykeln smidigt på asfalterade cykelvägar. 
 • För oasfalterade vägar ska lufttrycket vara lägre, helst strax över angivet minimitryck. Detta bidrar till att barnet med hjälp av hjulen får bättre fjädring.

Avslutningsvis måste du kontrollera däcken regelbundet för att upptäcka eventuella sprickor eller om något har fastnat i dem. Du måste även säkerställa att däcken har tillräckligt mönsterdjup. Steg 6: Växelreglage (för avancerade cyklister)

Om barnets woom-cykel har växelreglage bör du även kontrollera detta  emellanåt. Kanske löper inte kedjan som den ska eller växlar utan att du vill det.

I följande avsnitt beskriver vi hur du gör för att ställa in växelreglaget rätt. För att kunna göra det måste du dock vara väl insatt i hur cyklar fungerar. Om du inte själv brukar serva din egen eller barnets cykel regelbundet bör du istället lämna in cykeln på en verkstad och låta ett proffs ställa in växlarna rätt. 

Tre skruvar ger ett perfekt justerat växelreglage. Börja med att kontrollera gränserna för växelreglaget:

 • Växla till det minsta kugghjulet för att kontrollera den nedre gränsen. Nu ska jockeykugghjulet ligga i linje med det minsta kugghjulet. Om så inte är fallet krävs det att du vrider H-skruven ett varv.
 • Växla till det största kugghjulet för att ställa in den övre gränsen. Om jockeykugghjulet inte befinner sig exakt under det största kugghjulet är det L-skruven du ska vrida på.


Åt vilket håll? Vrider du H-skruven medurs rör sig jockeykugghjulet åt vänster, alltså i riktning mot hjulet. Vrider du den moturs rör sig jockeykugghjulet åt höger, alltså i riktning från hjulet. För L-skruven är det tvärtom.

Med hjälp dragspännskruven på växelspaken – den finns där vajern går in i växelreglaget på styret – kan du efterjustera spänningen på växelvajern:

 • Om kedjan vid växling inte hakar i nästa kugghjul, måste du höja dragspänningen genom att vrida skruven moturs.
 • Hoppar kedjan över flera kugghjul vrider du inställningsskruven medurs för att minska dragspänningen. 
Tips!:

Vrid skruven i små steg för att finjustera spänningen. 


Har du gått igenom alla punkter? Nu är det fritt fram att njuta av cykelturen! 

Kontakta gärna vår kundservice om du har frågor om skötsel eller underhåll av woom-cykeln.Sugen på ännu mer äventyr och insidertips?