Hoppa till huvudinnehållet

Låt sommaren vara för evigt: Vinn en gul woom-cykel!

Hållbarhet hos woom

Välkommen till informationen om vårt hållbarhetsarbete.

Här berättar vi om hur vi vill ge vårt bidrag till miljö- och klimatskyddet, socialt ansvar och jämställdhet och hur långt vi har kommit med våra mål. Vi tar gärna emot feedback och förslag på hur vi kan förbättra vårt företag och våra produkter.Skriv till oss på:

[email protected]


Miljövänlig mobilitet är en del av vårt DNA


Hållbara produkter: vi bygger och säljer ultralätta barncyklar av högsta kvalitet. Varje enskild woom-cykel ska inte bara glädja ett barn, utan så många barn som möjligt.


Klimatvänligt livssätt: våra cyklar ska vara så bra att de ger våra kunder oförglömliga upplevelser. Vi hoppas att den som upplever dessa magiska ögonblick under cykling som barn också kommer att fortsätta använda cykeln som transportmedel när de är vuxna – och därmed bidra till att föra budskapet vidare.


Översikt över våra viktigaste åtgärder för hållbarhet


  • Vi beräknar årligen vårt CO2-fotavtryck. Den omfattande datasamlingen har pågått sedan år 2020 och görs enligt standarden för Greenhouse Gas-protokollet. Utifrån denna beräkning utvecklar vi åtgärder för CO2-reducering. Vårt mål är att spara in minst 42 % där vi är verksamma fram till år 2030.
  • Vi gör partnersamarbeten för en hållbar cykelbransch. Vårt ultimata mål är en hållbar revolution av hela branschen. Detta mål uppnår vi bara tillsammans med andra företag, vilket är anledningen till att vi bland annat har skrivit på Bike Charta och Climate Commitment.
  • Vi tar ansvar för hela vår leveranskedja. Vår uppförandekod (Code of Conduct) kräver rättvisa och miljövänliga produktionsvillkor. Vi kräver att alla våra partner följer principerna i denna kodex.
  • Vi tar cykeltillverkningen till Europa. I framtiden vill vi se till att hålla transportvägarna så korta som möjligt. Slutproduktionen på den europeiska marknaden sker till 50 % i en fabrik i polska Świebodzin. Vi använder oss även alltmer av komponenter från europeiska leverantörer och arbetar för att skapa ytterligare produktionskapacitet i Europa.Vår riktlinje: FN:s globala mål för hållbar utveckling


Hållbarhet är ett av de centrala företagsmålen som woom strävar efter. Det främsta målet är att uppmuntra så många barn som möjligt till att cykla och att därmed bidra med ett hållbart transportmedel. Vårt andra mål är att företagets alla delar ska vara såväl miljö- och klimatvänliga som socialt ansvarsfulla och rättvisa.

"Hållbarhet är inte en slogan för oss, det är en företagsfilosofi."

Paul Fattinger (VD)

Sedan oktober 2021 sysselsätter sig vårt ESG-team med en strategisk omvandling för ekologisk och social hållbarhet hos woom och vår leveranskedja. ESG står för "environmental, social and corporate governance".

I samband med vårt hållbarhetsarbete har vi förbundit oss till FN:s globala mål (SDG). Dessa 17 mål ger en riktlinje om hur vår tids globala utmaningar ska hanteras, så som fattigdom, klimatkris, ojämlikhet, miljöförstöring, fred och rättigheter. Alla FN:s 17 hållbarhetsmål är lika viktiga och är nära sammankopplade med varandra.


#3: God hälsa och välbefinnande

#5: Jämställdhet

#8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

#11: Hållbara städer och samhällen

#12: Hållbar konsumtion och produktion

#13: Bekämpa klimatförändringarna

#17: Genomförande och globalt partnerskap

Hållbarhetsaspekt 1 Våra woom-cyklar

#3: God hälsa och välbefinnande

#11: Hållbara städer och samhällen

#12: Hållbar konsumtion och produktion


woom ser cykling som en effektiv drivkraft för att mobiliteten i våra städer och samhällen ska utvecklas i en miljövänligare, sundare, effektivare och mer lustfylld riktning. Varje woom-cykel är därmed en del av ett miljövänligt transportalternativ och en framtid med livskvalitet.

Dessutom är våra woom-cyklar ultralätta. På detta sätt förbättrar vi inte bara cyklingens egenskaper – vi minskar även CO2-utsläppen vid transport.

Tidlös design och högkvalitativa material ökar livslängden. Ju längre en woom-cykel kan föras vidare till nästa cyklist, desto bättre. Därför låter vi oberoende testlaboratorier testa våra produkter in till minsta detalj för att säkerställa att barnen är säkra och kan njuta maximalt av upplevelsen när de cyklar.

Våra utvecklare och designers ser även till att produkterna är enkla att reparera. Om något går sönder eller förslits så har vi ett stort utbud av reservdelar att tillgå.

På vår hemsida informerar vi våra kunder om hur de bäst sköter om sin cykel och delar instruktionsfilmer för enklare reparationer och underhållsarbeten. Detta gör att alla kan montera reservdelar.

Sist men inte minst har vi vårt erbjudande upCYCLING som utgår från en kretsloppsprincip. Den innebär att vi tar tillbaka använda woom-cyklar och gör att de kan användas en gång till. Dessa cyklar kan sedan köpas till reducerat pris när kunden vill uppgradera till en modell större.

Hållbarhetsaspekt 2 Våra partnerskap

#17: Genomförande och globalt partnerskap


Tillsammans är vi starka och kan göra cykelbranschen hållbar. Vi satsar därför på partnerskap och initiativ inom hela branschen. Vi samarbetar även med andra företag, leveranskedjepartner, samhällen, NGO:s och andelsägare.

I många år har vi till största delen låtit reklammaterial för woom tillverkas av tryckeriet Janetschek i enlighet med den österrikiska miljömärkningen.

I mars 2022 undertecknade woom dessutom "Bike Charta" –en åtgärdsplan för socialt ansvar hos företag för resursbesparing, hållbarhet och klimatskydd av produkter och tjänster inom cykelbranschen. Vi bidrar därmed till en hållbar cykelbransch och uppmanar andra företag att också följa målen i denna stadga.

Två månader senare, i maj 2022, undertecknade woom även "Climate Commitment" från Non-Profit-initiativet "Shift Cycling Culture". Med detta engagemang tar vi ansvar för vårt företags och cykelbranschens påverkan på FN:s klimatmål och åtar oss att gemensamt uppnå dessa.

Vi är medvetna om hur stor och komplex denna uppgift är. Vi mäter CO2-utsläpp, definierar åtgärder och mål för reduceringen och skapar rapporter om detta. Vårt åtagande om en hållbar utveckling har dock bara börjat.

Hållbarhetsaspekt 3 Våra handlingar

#13: Bekämpa klimatförändringarna

#17: Genomförande och globalt partnerskap


Vi vill ge vårt bidrag till att skydda och bibehålla vår värld även för kommande generationer.

Sedan år 2020 beräknar vi vårt CO2-fotavtryck varje år enligt standarden för Greenhouse Gas-protokollet. Baserat på resultaten och de kunskaper vi fått av dessa har vi satt ett ambitiöst mål för minskning av CO2-utsläpp.

woom vill minska de klimatskadliga utsläppen med minst 42 % fram till år 2030.

Vårt reduceringsmål omfattar alla direkta utsläpp samt energiförbrukningen på våra verksamhetsorter. Vi kommer även att mäta och hitta reduceringsåtgärder för indirekta utsläpp, exempelvis inom produktionen och under transporter.

Vårt reduceringsmål är godkänt av Science Based Targets initiative (SBTi), det mest kända och erkända initiativet i världen för att nå klimatmål och det är även publicerat på deras hemsida.

SBTi – ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project, UN Global Compact, World Resources Institute och WWF – stöttar företag till att sätta individuella, ekonomiskt baserade CO2-reduceringsmål.

Över 2 100 företag runt om i världen deltar redan i SBTi. Målet: att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5°C enligt klimatmålen i Paris-avtalet.

Hållbarhetsaspekt 4 Vår leveranskedja

#3: God hälsa och välbefinnande

#8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

#12: Hållbar konsumtion och produktion

#13: Bekämpa klimatförändringarna


Som en av de ledande tillverkarna av cyklar, mode och cykeltillbehör för barn är det även viktigt för oss att företaget håller en etiskt, social och ekologiskt ansvarsfull profil. Våra produkter är vårt allt. Det är därför självklart att vi lägger extra fokus på dem som tillverkar produkterna.

Vi vill bara samarbeta med leverantörer som tillverkar ansvarsfullt och hållbart, håller hållbarhetsstandarder och publicerar sina uppgifter offentligt.

För att säkerställa att våra värden och principer efterföljs inom hela leveranskedjan har vi tagit fram en uppförandekod – woom Code of Conduct. Grunden för denna förhållningspolicy är FN:s tio hållbarhetsprinciper (UN Global Compact), FN-organet ILO:s (International Labour Organization) konventioner, FN:s konvention om barns rättigheter liksom även de aktuella gällande lokala bestämmelserna där produktionsanläggningen finns.

I juli 2022 hade 93 % av våra leverantörer skrivit under uppförandekoden. Vårt mål är att den ska undertecknas av 100 % och förhandlingar för att uppnå detta pågår. Vi håller även på att utveckla ett omfattande revisionsprogram för att verifiera att vår uppförandekod efterföljs på våra produktionsorter.

Made in Europe: sedan år 2021 kommer de woom-cyklar som säljs på den europeiska marknaden från vår partnerfabrik i Polen. I en fabrik från det tyska företaget SPRICK CYCLE GmbH sker sluttillverkningen av woom ORIGINAL bikes. Detta är dock bara början.

Vi vill skapa mer monterings- och produktionskapacitet inom EU. Vårt mål är att inom en snar framtid producera för Europa inom Europa. Detta gör det inte bara enklare att säkerställa optimala arbetsvillkor hos leverantörerna – det går även att förkorta transportvägarna och göra dem miljövänligare.

Hållbarhetsaspekt 5 Våra medarbetare och verksamhetsorter

#5: Jämställdhet

#8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

#11: Hållbara städer och samhällen

#13: Bekämpa klimatförändringarna


På de platser där woom är verksamt bemödar sig woom om att skapa en företagskultur som främjar mångfald och som motsätter sig alla former av diskriminering oavsett om den sker baserat på kön, ras, etniskt ursprung, religion eller sexuell läggning.

woom är ett familjevänligt företag med generösa sociala fördelar för våra medarbetare. Vi glädjer oss för varje ny medlem i familjen woom och stöttar våra nyblivna föräldrar på alla sätt vi kan.

Dessutom uppmuntrar vi alltid våra medarbetare att cykla till jobbet. Det finns duschar på alla våra verksamhetsorter som kan användas efter cykelturen och vi arrangerar regelbundet bilfria dagar för att främja medvetenheten kring klimatvänliga alternativ att ta sig till jobbet.

På våra kontor i Klosterneuburg och i Austin, Texas använder vi 100 % grön el. I Klosterneuburg lägger vi också stor vikt vid korta leverans- och transportvägar genom att vi gör regionala inköp och engagerar tjänsteleverantörer inom regionen.

Våra kontorsmaterial har till stor del miljömärkningen "Blauer Engel". Toalettpappret och torkrullarna är av återvinningsbart råmaterial och det rengöringsmedel vi använder för att städa kontoret och lagerhallarna är övervägande ekologiska.

Sedan den 1 juli 2022 har vi även utökat vår bilpark med enbart elbilar. Innan vi köper nya fordon och produkter kollar vi dock alltid om det går att reparera de gamla. Det som inte längre går att reparera ersätts med energieffektiva produkter.

Vi sparar dagligen el och resurser tack vare LED-lampor och uppladdningsbara batterier. Om våra anställda behöver använda batterier samlas de in när de är förbrukade och lämnas till en återvinningsstation.

Hållbarhetsaspekt 6 Vårt välgörenhetsengagemang

#3: God hälsa och välbefinnande

#11: Hållbara städer och samhällen

#17: Genomförande och globalt partnerskap


FN:s hållbara utvecklingsmål uppmanar företag att minimera verksamhetens negativa påverkan och maximera dess positiva påverkan på miljön. För att uppnå detta samarbetar woom med olika NGO-mål inom olika områden.


NGO-mål som vi samarbetar med:

  • Under vår julkampanj år 2019 startade vi vår välgörenhetsinsamling "Bells for a Better Life", med vilken vi stöttar arbetet från World Bicycle Relief. Detta NGO-mål fokuserar på att hjälpa människor i utvecklingsländer och ger dem möjlighet att ta sig ut ur fattigdom och få en bättre framtid – med hjälp av en cykel.
  • Sedan sommaren år 2020 stöttar woom social rådgivning hos Caritas. Corona-krisen innebar att många familjer – varav många redan hade det svårt ekonomiskt – hamnade i ytterligare sociala och ekonomiska svårigheter. Caritas är en partner vi litar på och som säkerställer att den hjälp vi bidrar med kommer dit där den behövs som mest.
  • För vårt välgörenhetsprojekt med SOS Barnbyar, då vi 2021 skänkte drygt 1 500 färgglada hjälmar till SOS Barnbyar i hela Österrike, nominerades vi till utmärkelsen "Wirtschaft Hilft Award“ i kategorin KMU. Genom att ge bidrag till SOS Barnbyar globalt hjälper vi dessutom människor i Ukraina.
  • woom arbetar också sedan många år ihop med samhällen, organisationer och fordonspolitiska initiativ som engagerar sig för hållbara transportmedel – bland annat Österrikes cykelinitiativ (Radlobby Österreich), Hamburgs cykelkampanj "Ride a more beautiful Hamburg" (Fahr ein schöneres Hamburg), mobilitetspriset för Österrikes transportklubb (Verkehrsclub Österreich) eller cykelparkerna från mobilitetsagenturen i staden Wien.

#woomcares