Hoppa till huvudinnehållet

Gratis leverans vid beställningar på minst 650 kr!

INFORMATION OM DATASKYDD

Tack för att du besöker vår webbplats. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Därför behandlar vi enbart dina personuppgifter inom ramarna för gällande lagstiftning: den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) samt Österrikes dataskyddslag (DSG) och telekommunikationslag (TKG). Här får du uttömmande information om hur vi använder dina personuppgifter när du besöker vår webbplats https://woom.com/de_AT ("webbplats”).

1. Registeransvarig

woom GmbH
Muthgasse 109 A, 1190 Vienna, Austria
Telefonnummer: +43 800 404 332
E-post: [email protected], (se även Impressum)

hädanefter kallat "woom“, "vi“, "oss"


2. Vilka personuppgifter, dvs. uppgifter som kan hänföras till dig personligen, vi behandlar, för vilka ändamål och på vilken rättslig grund

2.1 Besök vår webbplats

Om du bara inhämtar information på vår webbplats och inte på annat sätt själv överför någon information till oss, samlar vi bara in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Vi samlar endast in följande uppgifter, som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats och för att säkerställa dess stabilitet och säkerhet (rättslig grund är artikel 6.1 f GDPR): IP-adress, datum och tid för begäran, tidszonsskillnad till Greenwich Mean Time (GMT), innehållet i begäran (specifik sida), åtkomststatus/HTTP-statuskod, mängd data som överförs i varje fall, webbplats från vilken begäran görs, webbläsare, operativsystem och dess gränssnitt, språk och webbläsarens programvaruversion.

Utöver ovannämnda uppgifter lagras även så kallade cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som via aktuell webbläsare lagras på din hårddisk och som samlar in och skickar specifika uppgifter till den som har placerat cookien där (i detta fall vi). Cookies kan inte köra program eller sprida virus till din dator. De används för att göra onlineerbjudandet mer användarvänligt och effektivt. Observera när det gäller detta den cookieinformation som visas vid ditt första besök på vår webbplats. Du kan konfigurera webbläsarinställningarna utifrån dina egna önskemål och välja att tillåta eller blockera vissa cookies. 

När vi tillhandahåller våra tjänster integrerar vi även innehåll från tredje part (t.ex. länkar, pixlar, plugins) När du begär åtkomst till innehållet eller internet fungerar tekniken så att elektroniska identifieringsdata, framförallt IP-adressen och webbläsarinställningarna, automatiskt överförs från dig som användare till tredje part som behandlar dem under eget ansvar. När du använder den personuppgiftsansvariges sociala mediekanaler är det primära avtalsförhållandet mellan dig och respektive tjänsteleverantör. Se mer detaljerad information om detta nedan. 

2.2. När du kontaktar oss

När du kontaktar oss via kontaktformulär på vår webbplats, e-post eller telefon, behandlar vi de personuppgifter (t. ex. namn och kontaktinformation) som du frivilligt tillhandahåller liksom även innehållet i ditt meddelande. Dessa uppgifter behöver vi för att behandla din förfrågan och vid eventuella följdfrågor för att fullgöra vårt avtal med dig som berörd person enligt art. 6.1 b i GDPR. De uppgifter som samlas in i detta sammanhang raderar vi som regel när lagringen inte längre är nödvändig. Alternativt begränsar vi behandlingen om det finns lagstadgade lagringsskyldigheter.

Om vi för enskilda tjänster i vårt erbjudande använder underleverantörer eller vill använda dina uppgifter för reklamändamål hittar du information nedan om dessa processer och aktuell lagringstid. 

2.3 Vid beställningar i nätbutiken

När du gör beställningar i vår nätbutik, behandlar vi uppgifter som ditt namn liksom även e-postadress, telefonnummer, adress och betalningsinformation för att kunna behandla din beställning och skicka aktuella varor till dig. Även denna behandling sker i syfte att fullgöra vårt avtal med dig som berörd person enligt artikel 6.1 b i GDPR. Obligatoriska uppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra avtalet framhävs, övriga uppgifter är frivilliga. För att kunna fullgöra avtalet, framförallt betalningen, kan vi komma att använda tjänster från tredje part och vi kommer då att vidarebefordra data till tredje part, framförallt till betaltjänstleverantörer. Betalningstransaktioner via vanliga betalningsmedel (Visa/MasterCard, autogiro) görs uteslutande via krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Vid krypterad kommunikation kan betalningsuppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part. För dessa transaktioner via tidigare nämnd betaltjänstleverantör gäller aktuella avtals- och dataskyddsbestämmelser för respektive leverantör. 

Följande betaltjänster/betaltjänstleverantörer använder vi oss av i samband med försäljning i vår nätbutik:

  • PayPal: Leverantör är PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hädanefter kallad "PayPal"). Information om dataskydd: https://www.paypal.com/us/legalhub/privacy-full.
  • Apple Pay: Leverantör är Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Information om dataskydd finns på: https://support.apple.com/sv-se/HT203027.
  • Google Pay: Leverantör är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Information om dataskydd finns på: https://policies.google.com/privacy.
  • Klarna: Leverantör är Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (hädanefter kallad "Klarna"). Klarna erbjuder olika betalningsalternativ (t.ex. köp med avbetalning). När du har valt Klarna som betalningslösning (Klarna-Checkout-lösning), samlar Klarna in olika personuppgifter om dig. Klarna använder cookies för att optimera sin Klarna-Checkout-lösning. Information om Klarnas användning av cookies finns på: https://www.klarna.com/se/cookies/ samt på https://www.klarna.com/se/dataskydd/.
  • eps: "eps" är ett system för onlineöverföringar som har utvecklats gemensamt av österrikiska banker och PSA Payment Services Austria GmbH (PSA), Handelskai 92, Gate 2, 1200 Wien. Betalning via "eps-överföring" är endast tillgängligt för kunder som bor i Österrike och som betalar i euro. Väljer du det här betalningssättet vidarebefordras du till eps webbplats och därefter till en översikt över de deltagande österrikiska bankerna. Efter att ha valt din bank ansluts du till dess tjänst för onlinebetalning. De uppgifter som krävs för att genomföra betalningen, som summa, ändamål och mottagare fylls i automatiskt så allt du behöver göra är att godkänna den förifyllda överföringen med hjälp av TAN (autentiseringsnummer för transaktionen). Det sker ingen vidarebefordran av säkerhetsrelevanta uppgifter till oss –beställningsprocessen är helt skild från betalningsprocessen. Mer information finns på: https://www.eps-ueberweisung.at/. PSA:s sekretesspolicy kan hämtas här: https://eservice.psa.at/en/datenschutzerklaerung.html.

I enlighet med gällande bokföringsregler är vi skyldiga att spara uppgifter om din adress, betalning och beställning i sju år. Efter 2,5 år begränsar vi dock behandlingen (vid utgången av avtalsgrundande anspråk), dvs. dina uppgifter används endast för att vi ska uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

2.4 Lojalitetsprogram "upCYCLING”

Om du vill delta i vårt lojalitetsprogram behandlar vi ditt namn och din betalningsinformation för att administrera ditt medlemskap. Vi behandlar även din adress och din kontaktinformation för att kunna skicka dig ditt medlemskort. Behandlingen sker i för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig som berörd person enligt art. 6.1 b i GDPR.

2.5 Vid anordnande av tävlingar och event

Vi anordnar regelbundet tävlingar och event för våra kunder. För att delta kan du anmäla dig via vår webbplats eller genom att mejla oss. I dessa fall behandlar vi personuppgifter som ditt namn, din kontaktinformation (t.ex. e-postadress och telefonnummer) och din adress, för att kunna anordna och genomföra tävlingen eller eventet. Vissa tävlingar är förenade med krav på deltagarna skickar in någon form av bidrag (t.ex. bild eller text). Även dessa behandlas av oss i syfte att kunna utse eller dra en vinnare. Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med sig som berörd person enligt art. 6.1 b i GDPR. liksom även för att vi ska kunna uppfylla våra lagstadgade skyldigheter i samband med tävlingar enligt art. 6.1 c i GDPR (t.ex. tävlingsavgifter). Skulle vi i samband med detta behandla ytterligare personuppgifter kommer vi att informera dig om detta separat.

2.6 Kundundersökningar

För att ständig förbättra och vidareutveckla våra produkter genomför vi kundundersökningar. 

2.7 Administration av avtalsförhållanden med kunderna i samband med garantiavtal, bearbetning av garantiärenden

Ingående av garantiavtal: Produkterna från ansvarig tillverkare levereras till viss del med tillverkargaranti. Vid registrering av garantiavtalet eller garantianspråk sker behandlingen av personuppgifter baserat på garantiavtalet.

2.8 Nyhetsbrev

För att hålla dig fortlöpande uppdaterad om våra produkter och tjänster samt kunna bjuda in dig till event och tävlingar skickar vi ut nyhetsbrev:

I syfte att göra detta behandlar vi personuppgifter som ditt namn och din adress så att vi kan skicka dig nyhetsbrevet per post. Vi behandlar då dina personuppgifter i syfte att bedriva direkt marknadsföring baserat på vårt berättigade intresse enligt art. 6.1 f i GDPR.

Du har dessutom möjlighet att registrera dig för att prenumerera på ett personanpassat elektroniskt nyhetsbrev (e-nyhetsbrev). Baserat på ditt frivilliga samtycke behandlar vi då uppgifter som ditt namn, e-postadress, ditt valda språk liksom även information om ditt köp- och kundbeteende. Detta gör vi i syfte att per e-post kunna skicka dig information om vårt företag, våra produkter och tjänster som är relevant och intressant för dig. De varor och tjänster som marknadsförs nämns i samtycket. Den rättsliga grunden är ditt samtycke enligt art 6.1 a i GDPR. Utöver det behandlar vi IP-adress, föredragen e-postklient, källa för registrering och kampanjuppgifter (mottagande, öppnande, klick), för att mäta hur effektivt vårt nyhetsbrev når ut. Ditt samtycke kan du när som helst, utan att ange något skäl, återkalla med omedelbar verkan under våra kontaktuppgifter, t.ex. via avregistreringslänken i mejlet.

2.9 Stamped.io

För att erbjuda våra kunder möjligheten att på wooms webbplats snabbt och enkelt ge feedback om våra produkter, använder vi oss av applikationen stamped.io som tillhör företaget Stamped Technologies Pte Ltd (https://stamped.io/privacy). Applikationen ger kunder möjlighet att via ett onlineformulär betygsätta en specifik produkt med stjärnor, lämna en produktrecension och bifoga annat innehåll som bilder och sedan ladda upp detta så att andra besökare på webbplatsen kan ta del av feedbacken. För att skicka formuläret måste du i det ange ditt namn och din e-postadress.

Vi behandlar de uppgifter du tillhandahåller baserat på vårt berättigade intresse enligt art. 6.1 f i GDPR att tillhandahålla en plattform där våra kunder kan mötas och dela med sig av sina åsikter samt ett snabbt och smidigt feedbacksystem för våra produkter.

Stamped Technologies Pte Ltd är ett företag med huvudkontor i Singapore. För dataöverföringen till Singapore som tredjeland finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå enligt art 45.3 i GDPR och inga andra lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 i GDPR. woom har inget inflytande på om och i vilken omfattning tjänsteleverantören samlar in personuppgifter. Vi känner varken till omfattningen, ändamålet och lagringstiderna och inte heller den fortsatta användningen av uppgifterna. Det föreligger en risk att myndigheterna i tredjeland bereder sig tillgång till dina data i kontroll- eller övervakningssyfte, att din lagstadgade skyddsnivå är lägre och att du inte saknar tillgång till effektivt rättsmedel. Vi överför därför endast personuppgifter till stamped.io, i de fall då du redan har gett ditt samtycke till detta. 

Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke för fortsatt behandling genom att klicka på knappen "Återkalla samtycke". Du kommer då inte kunna använda stamped.io längre. Du kan dock när som helst välja att åter ge ditt samtycke för att få tillgång till och använda feedbacksystemet.

2.10 Kupongerbjudanden från Sovendus GmbH

För att ge dig möjlighet att välja ett aktuellt kupongerbjudande av intresse för dig, tillhandahåller vi din e-postadress och din IP-adress till Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe (Sovendus) (art. 6.1 f i GDPR). E-postadressen används för att det ska vara möjligt att ta hänsyn till en eventuell föreliggande invändning mot att få reklam från Sovendus (art. 21.3, art. 6.1 c i GDPR). IP-adressen används av Sovendus enbart i datasäkerhetsändamål och anonymiseras som regel efter sju dagar (art. 6.1 f i GDPR). I redovisningssyfte vidarebefordrar vi uppgifter som ordernummer, beställningsvärde med valuta, sessions-ID, kupongkod och tidsstämpel till Sovendus (art. 6.1 f i GDPR). 

Blir du intresserad av ett kupongerbjudande från Sovendus och – förutsatt att du inte har skyddat din e-postadress mot reklam – klickar på den kupongbanner som visas, överför vi till Sovendus uppgifter om tilltal, namn, postnummer, land och e-postadress för förberedande av kupongen (art. 6.1 b, f i GDPR).

Ytterligare information om Sovendus behandling av dina uppgifter hittar du i dataskyddsmeddelanden online https://online.sovendus.com/se/integritetspolicy/.

2.11 Deltagande i rekommendationsprogrammet "Refer a Friend"

För att kunna delta i det här programmet måste du registrera dig på plattformen. I samband med registreringen behandlas användarkonton och personliga identifieringsuppgifter från dig som deltagare. Den tekniska infrastrukturen tillhandahålls av företaget Code 57, Ksiecia Wotolda 46/27, i Polen och används för överföring av tekniska data. Vid supportärenden har programvarutillverkaren tillgång till uppgifterna. I syfte att tillhandahålla infrastrukturen behandlas även uppgifter som användarkonto, elektroniska och personliga identifieringsuppgifter från dig som deltagare. Du kommer även att få en kod som du kan dela med andra personer för att få förmåner eller liknande vid en beställning. I detta sammanhang sparas endast de elektroniska identifieringsuppgifterna Den rättsliga grunden för behandlingen av ovanstående datakategorier baseras på avtalets fullgörande (art 6.1 b i GDPR) och för supportärenden på wooms berättigade intresse (art 6.1 f i GDPR).

Dessa uppgifter är inte avsedda att överföras till tredjeland. 

2.12 Användningsdata för webbplatsen

När du besöker vår webbplats sparar vi din IP-adress i sju dagar för att kunna förhindra överbelastningsattacker (DoS-attacker) på servrar och andra skador på systemet. Denna behandling av personuppgifter sker i syfte att öka säkerheten och garantera funktionen hos vår webbplats och baseras på vårt berättigade intresse därav enligt artikel 6.1 f i GDPR samt § 96 avsnitt 3 u TKG.

3. Automatiserat beslutsfattande

Kunderna är inte föremål för automatiserade beslut som har rättsliga följder för dem.

4. Ändamålsbegränsning

Vid behandlingen av personuppgifter ändrar inte woom ändamålet med behandlingen.

5. Externa mottagare av data

I den mån så krävs kan vi komma att vidarebefordra dina personuppgifter till följande externa tjänsteleverantörer (registerförare):

  • IT-tjänsteleverantörer och/eller leverantörer av webbhotelltjänster eller databehandling eller liknande tjänster;
  • övriga tjänsteleverantörer av programvarulösningar och -verktyg (t.ex. för utskick av nyhetsbrev, enkätverktyg, tjänsteleverantörer av marknadsföring), som på uppdrag av oss bistår oss vid tillhandahållandet av våra tjänster.

Vi väljer ut alla våra registerförare omsorgsfullt och de behandlar dina uppgifter endast på uppdrag av oss och baserat på våra instruktioner för att kunna tillhandahålla ovannämnda tjänster. Dessa kontrolleras regelbundet. Information om de enskilda mottagarna av uppgifter kan du när som helst få tillgång till genom att kontakta oss och begära detta.

I den mån det krävs överför vi dessutom personuppgifter till följande mottagare:

  • alla tredje parter som är delaktiga när det gäller att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig (t.ex. banker för betalningsbehandling och paketleverantörer för att skicka din beställning);
  • övriga tredje parter i den omfattning så krävs baserat på våra berättigade intressen (t.ex. revisorer, försäkringsbolag vid försäkringsärenden, jurister vid rättegång);
  • myndigheter och andra offentliga instanser i den mån detta krävs enligt gällande lagstiftning (t.ex. skattemyndigheter, dataskyddsmyndigheter).

I den mån vi behandlar dina uppgifter i tredje land utanför EU/EES eller om behandling sker genom användning av tjänst från tredje part, sker detta endast i den mån detta krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig som berörd person, baserat på ditt samtycke, en lagstadgad skyldighet eller vårt berättigade intresse. Vi har vidtagit lämpliga och proportionerliga åtgärder för att garantera att överföringen av dina uppgifter till aktuellt tredje land följer dataskyddsbestämmelserna (t.ex. adekvat skyddsnivå, Binding Corporate Rules eller genom att ingår avtal om standardbestämmelser om uppgiftsskydd). Detta gäller inte för applikationen stamped.io, se informationen under punkt 2.9. För överföringen av dina uppgifter till denna tjänst behöver vi ditt samtycke (som du närsomhelst kan återkalla). I den mån vi behandlar eller låter behandla dina personuppgifter i tredje land kan du av oss begära att få ta del uttömmande information om vilka dessa lämpliga och proportionerliga åtgärder är. 

6. Sociala-plugins och analysverktyg

På vår webbplats hittar du även länkar till så kallade "sociala plugins“ ("plugins“). Vi samlar inte in några personuppgifter via dessa plugins eller vid användningen av dem. Det är dock möjligt att plugins samlar in uppgifter om dig som besökare på vår webbplats för att sedan överföra dessa till respektive tjänst och länka dem där. För att förhindra att uppgifter överförs till tjänsteleverantörerna utan din vetskap använder vi den så kallade "Shariff-lösningen" på vår webbplats. Detta innebär att plugins inledningsvis endast är integrerade som grafik. Grafiken innehåller en länk till respektive leverantörs webbplats. Det är inte förrän användare klickar på grafiken som hen länkas vidare till leverantörens tjänst. Detta förhindrar att personuppgifter automatiskt vidarebefordras till plugin-leverantören. Genom användarens klick får respektive tjänsteleverantör information om att användaren har besökt vår webbplats. Du behöver inte vara inloggad eller ha ett konto hos respektive leverantör. Vi har inget inflytande på om och i vilken utsträckning tjänsteleverantören samlar in personuppgifter. Vi känner varken till omfattningen, ändamålet och lagringstiderna och inte heller den fortsatta användningen av uppgifterna. Denna information och information om dataskyddsrättigheter och inställningsalternativ finns i den dataskyddsinformation som är tillgänglig direkt på webbplatsen för respektive tjänst. 

Integrering av YouTube-videor

Vi har integrerat YouTube-videor i vårt onlineerbjudande, vilka lagras på http://www.YouTube.com och kan spelas upp direkt från vår webbplats. Dessa är alla integrerade i "utökat dataskyddsläge", vilket innebär att inga uppgifter om dig som användare kommer att överföras till YouTube såvida du inte spelar upp videorna. Först när du spelar upp videorna överförs uppgifterna. Vi har inget inflytande på denna dataöverföring.

Genom att du besöker webbplatsen informeras YouTube om att du har öppnat motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom kommer nedan nämnda uppgifter att överföras. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad till eller inte. Är du inloggad till Google kopplas dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill att YouTube ska göra denna koppling till din profil måste du logga ut innan du aktiverar knappen. YouTube lagrar dina uppgifter som användarprofil och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad utformning av sin webbplats. En sådan utvärdering utförs framförallt (även för icke inloggade användare) för att tillhandahålla behovsbaserad annonsering och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler. För att utöva denna rättighet måste du kontakta YouTube direkt. 

Mer information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen liksom YouTubes behandling av dina personuppgifter finns i YouTubes sekretesspolicy. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet: https://policies.google.com/privacy. Google behandlar även dina personuppgifter i USA. Google lyder under Data Privacy-ramverken mellan EU och USA https://www.dataprivacyframework.gov

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att analysera webbplatsanvändningen. De uppgifter vi erhåller därigenom använder vi för att optimera vår webbplats och våra reklaminitiativ. Google Analytics tillhandahålls till oss av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland). Google behandlar uppgifterna om webbplatsanvändning på uppdrag av oss och åtar sig att vidta avtalsmässiga åtgärder för att säkerställa säkerheten och sekretessen för de uppgifter som behandlas.

Under webbplatsbesöket registreras följande data: besökta sidor, beställningar inkl. försäljning och beställda produkter, uppnåendet av "webbplatsens mål" (t. ex. kontaktförfrågningar och nyhetsbrevregistreringar), kundbeteende på sidorna (till exempel vistelsens längd, klick, skrollningsbeteende), ungefärlig plats för användaren (land och stad), IP-adress (i förkortad form, så att ingen tydlig identifiering är möjlig), teknisk information som webbläsare, Internetleverantör, enhet och skärmupplösning, källan till besöket (dvs. via vilken webbplats eller vilket reklammedium kunden kom till oss).

Dessa uppgifter överförs till Googles servrar i USA. Google lyder under Data Privacy-ramverken mellan EU och USA https://www.dataprivacyframework.gov

Uppgifter som namn, adress eller kontaktuppgifter överförs inte till Google Analytics. Google Analytics lagrar cookies i kundens webbläsare under en period av två år efter den aktuella besökarens senaste besök. Dessa cookies innehåller ett slumpmässigt genererat användar-ID som kan användas för att känna igen kunden under framtida webbplatsbesök.

De registrerade uppgifterna lagras tillsammans med slumpmässigt genererat användar-ID, vilket möjliggör utvärdering av pseudonyma användarprofiler. Dessa användningsrelaterade data raderas automatiskt efter 14 månader. Övriga data lagras i aggregerad form under obestämd tid.

Om du som kund inte samtycker till insamlingen kan du förhindra denna genom att installera webbläsartillägg en gång för avaktivering av Google Analytics eller genom att avvisa cookies via vår cookiebannerdialogruta.

Influence.vision – Tracking Tool

Webbanalysen används främst för att analysera användarflöden på vår webbplats och för att optimera marknadsföringskampanjer online. Följande personuppgifter kan behandlas av influence.vision: online-identifierare, inklusive cookie-ID, IP-adresser, enhetsinformation, kundidentifierare, hänvisare, transaktionsdata. Dessa data kan också användas för att mäta och optimera hur framgångsrika reklamkampanjer är och kostnads-nyttoanalysen användas för att få information om vilka erbjudanden besökare beställer eller vilka andra åtgärder de har initierat (så kallad "konverteringsspårning"). För detta ändamål kan cookies användas som möjliggör igenkänning av en webbläsare vid nästa besök. Dessa cookies kan lagra unika online-identifierare ("cookie-ID") på din enhet. Observera när det gäller detta den cookieinformation som visas vid ditt första besök på vår webbplats. Du kan konfigurera webbläsarinställningarna utifrån dina egna önskemål och välja att tillåta eller blockera vissa cookies. 

7. Lagringstider

Vi lagrar endast dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål (t.ex. så länge vår affärsrelation består eller i syfte att fullgöra vårt avtal). Personuppgifterna (framförallt IP-adressen) från (icke registrerade) webbplatsbesökare sparas av IT-säkerhetsskäl i sju dagar och raderas sedan.

Blir du medlem i vårt lojalitetsprogram sparar vi även dina uppgifter i sex månader efter avslutat medlemskap.

De uppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra redovisningsskyldigheter (§§ 190, 212 UGB) och uppfylla skatterättsliga krav (§ 132 BAO) sparas i sju år. Om du blir medlem i ett lojalitetsprogram sparar vi även dessa uppgifter i sju år efter avslutat medlemskap.

Blir du medlem i vårt lojalitetsprogram sparar vi även dina uppgifter i sex månader efter avslutat medlemskap.

Uppgifter vi tar del av i samband med dina förfrågningar sparar vi i sex månader, i syfte att kunna agera snabbare vid eventuella följdfrågor. Uppgifter som du tillhandahåller till oss i samband med tävlingar och even anordnade av oss sparas tills tävlingen/eventet har avslutats såvida ingen lagringsskyldighet av bolags- eller skatterättsliga skäl föreligger. 

Om du har registrerat dig för att prenumerera på vårt nyhetsbrev, behandlar vi dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke eller motsätter dig behandlingen, dock max i sex månader efter den senaste kontakten.

Uppgifterna kan i undantagsfall sparas längre än angivna tidsfrister i den mån detta krävs för att vi ska kunna göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk. Denna lagring sker baserat på vårt berättigade intresse enligt art. 6.1 f i GDPR.

En översikt över andra lagstadgade lagringskrav i Österrike finns här: https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/eu-dsgvo-speicher-und-aufbewahrungsfristen.html

8. De registrerades rättigheter

Du har rätt att begära ut information om och i vilken omfattning dina personuppgifter behandlas.

Du har rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade eller komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Vidare har du rätt att kräva att dina personuppgifter utan dröjsmål raderas, om någon av de kriterier som anges i artikel 17.1 i GDPR är uppfylld.

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om någon av de kriterier som anges i artikel 18.1 i GDPR är uppfylld.

Du har rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter under förutsättning att ditt berättigade intresse därtill väger tyngre än vårt berättigade intresse. Dessutom har du rätt att när som helst och med omedelbar verkan återkalla ett samtycke utan att behöva uppge något skäl.

Vidare har du rätt att få ut dina i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

9. Rätt att överklaga

Som registrerad har du har rätt att lämna in klagomål till aktuell tillsynsmyndighet om du tycker att någon behandlar personuppgifter om dig på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen (GDPR).

Tillsynsmyndigheter

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40–42
A-1030 Wien
Telefon: +43 1 52 152-0
E-post: [email protected]

Innan du lämnar in ett klagomål till aktuell tillsynsmyndighet eller om du har andra frågor gällande dataskydd kan du när som helst kontakta oss genom att använda kontaktinformation ovan.