Spring til hovedindhold

Gratis verzending bij besteding vanaf € 59,00!

ALGEMENE VOORWAARDEN DOORVERWIJZINGSPROGRAMMA

woom GmbH

woom GmbH (“woom”, “we”, “wij”), gevestigd te Inkustraße 1–7, Halle 14, Top 5, 3400 Klosterneuburg (Oostenrijk), biedt klanten de mogelijkheid om voor toekomstige aankopen op https://woom.com/nl_NL beloningen te ontvangen door nieuwe klanten door te verwijzen (het “programma”) zoals bepaald in deze algemene voorwaarden. Als je aan het programma deelneemt, geef je daarmee aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden (de “algemene voorwaarden”). Daarnaast ben je gebonden aan de andere algemene voorwaarden van woom en ons algemene privacybeleid.

Het programma wordt aangeboden door Friendbuy, Inc., gevestigd te 925 N La Brea Ave 4th Floor, Los Angeles, CA 90038 (Verenigde Staten) (de “platformaanbieder”). Door aan het programma deel te nemen, geef je aan ermee akkoord te gaan dat je gegevens worden verwerkt door de platformaanbieder voor de deelname aan het programma. Zie voor meer informatie over de platformaanbieder de privacyinformatie aan het einde van deze algemene voorwaarden.

 • Doorverwezen klant. De doorverwezen en de doorverwijzende klant mogen niet dezelfde persoon zijn (bijvoorbeeld door verschillende e-mailadressen te gebruiken) of deel uitmaken van hetzelfde gezin. Beiden moeten ten minste 18 jaar oud zijn en woonachtig zijn in Nederland.
 • Gekwalificeerde doorverwijzing. Onder een gekwalificeerde doorverwijzing wordt verstaan een aankoop van een woom-fiets op https://woom.com/nl_NL door een persoon die aan de volgende voorwaarden voldoet: (1) deze persoon wordt doorverwezen door de doorverwijzende klant, (2) deze persoon doet voor het eerst een aankoop op https://woom.com/nl_NL, (3) deze persoon bezoekt de website door op het programma te klikken dat door de doorverwijzende klant is verstrekt en (4) de aankoop is een kwalificeerde fietsaankoop (“doorverwezen klant’). Per doorverwezen klant geldt er een limiet van één gekwalificeerde doorverwijzing. Met andere woorden: meer aankopen die door de doorverwezen klant worden gedaan, gelden niet als extra gekwalificeerde doorverwijzingen.
 • Gekwalificeerde fietsaankoop. Een gekwalificeerde fietsaankoop is een woom-fietsaankoop die aan alle andere voorwaarden voldoet die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.
 • Beloning voor doorverwezen klanten. Doorverwezen klanten ontvangen een kortingscode ter waarde van 25 EUR voor een gekwalificeerde aankoop. Deze kortingscode kan bij het afrekenen worden ingewisseld (“beloning voor doorverwezen klanten”). De kortingscode vervalt 12 maanden na de datum waarop de code per e-mail is verstuurd. Nadat de kortingscode is komen te vervallen, kan deze niet meer worden gebruikt.
 • Beloning voor doorverwijzende klanten. Doorverwijzende klanten kunnen een beloning ontvangen in de vorm van een cadeaubon ter waarde van 25 EUR (vijfentwintig) voor iedere gekwalificeerde doorverwijzing (“beloning voor doorverwijzende klanten”). De cadeaubon kan worden gebruikt voor aankopen op de website https://woom.com/nl_NL onder de voorwaarde dat de doorverwijzende klant een bepaald minimumbedrag besteedt in één bestelling (exclusief kosten als belastingen, kortingen, verzendkosten, retourneringskosten, terugbetalingen en/of kosten van derden) van 25 (vijfentwintig) EUR voor iedere cadeaubon die bij die aankoop wordt ingewisseld. Cadeaubonnen kunnen onder de hierboven genoemde voorwaarden worden gecombineerd met andere kortingen. Het maximum aantal gekwalificeerde doorverwijzingen per kalenderjaar is 50.
 • Retournering van producten van een gekwalificeerde doorverwijzing. woom behoudt zich het recht voor om de toe te passen beloning voor doorverwijzende klanten in te trekken als een bestelling die deel uitmaakt van een gekwalificeerde doorverwijzing binnen dertig (30) dagen na de aankoopdatum naar woom wordt geretourneerd of wordt geannuleerd door de doorverwezen klant. Beloningen voor doorverwijzende klanten worden toegekend nadat woom heeft geverifieerd dat de doorverwezen klant een gekwalificeerde aankoop heeft afgerond. Er is sprake van een redelijke periode tussen de afronding en het moment dat de cadeaubon per e-mail naar de doorverwijzende klant wordt gestuurd.
 • In aanmerking komen. Enkel personen die in de Europese Unie zijn gevestigd komen in aanmerking. Deelnemers (doorverwezen en doorverwijzende klanten, zoals hier omschreven) moeten ten minste 18 jaar oud zijn. Daarnaast moeten alle doorverwijzende klanten wettelijk toestemming hebben om de persoonsgegevens (zoals naam en e-mailadres) van iedere doorverwezen klant te verstrekken. De doorverwezen en de doorverwijzende klant mogen niet dezelfde persoon zijn (bijvoorbeeld door verschillende e-mailadressen te gebruiken) of deel uitmaken van hetzelfde gezin. Het programma mag niet worden gebruikt door juridische entiteiten, bedrijven of teams.
 • Geen spam. Je dient je aan de actuele spamwetgeving te houden. E-mails moeten bijvoorbeeld persoonlijk worden opgesteld en verstuurd. Het versturen van massamails wordt ten zeerste afgeraden. Het versturen van je doorverwijzingslink op zo’n manier dat dit volgens de geldende wet- of regelgeving onder ongewenste commerciële e-mails of ‘spam’ valt, is uitdrukkelijk verboden en is reden voor de onmiddellijke sluiting van je account en uitsluiting van het programma van woom. Je zult woom en diens bestuurders, functionarissen, werknemers, aandeelhouders, zaakwaarnemers en opvolgers vrijwaren van en schadeloosstellen voor eventuele vorderingen die kunnen voortvloeien uit het onwettelijk doorsturen of delen van de doorverwijzingslink.
 • Recht om accounts te sluiten. woom controleert de naleving van het programma. woom behoudt zich het recht voor om het account/de accounts van een doorverwezen en/of doorverwijzende klant te sluiten en om een redelijke betaling te vragen indien de doorverwezen en/of doorverwijzende klant probeert het programma van woom op dubieuze wijze te gebruiken of zich niet aan deze algemene voorwaarden houdt.
 • Recht om het programma te annuleren of voorwaarden te wijzigen. woom behoudt zich het recht voor om dit programma of de voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te annuleren, aan te passen of te wijzigen. Je hebt echter wel recht op beloningen voor doorverwijzingen die zijn toegekend voordat het programma werd geannuleerd.
 • Aanvullende voorwaarden, bepalingen, uitsluitingen en beperkingen. Alle beloningen voor doorverwezen en doorverwijzende klanten worden ‘als zodanig’ aangeboden en kunnen niet worden overgedragen. Er kan ook geen alternatief in contanten worden geboden ter vervanging van de beloningen. Eventuele andere kosten, vergoedingen of uitgaven die niet uitdrukkelijk worden genoemd in het kader van de beloningen voor doorverwijzingen vallen uitsluitend onder je eigen verantwoordelijkheid. Je bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van eventuele belastingen die worden geheven op de beloning(en) die we je toekennen. Er kunnen aanvullende voorwaarden, bepalingen, uitsluitingen en beperkingen van toepassing zijn op de beloningen of je gebruik van de beloningen.


Privacyinformatie doorverwijzingsprogramma

Verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens:

woom GmbH (hierna “we”, “wij”, “woom” of “verwerkingsverantwoordelijke”)

Inkustraße 1–7, Halle 14, Top 5 3400 Klosterneuburg (Oostenrijk)

Paul Fattinger, CEO

[email protected]

Tel.: +43 800 404 332


Functionaris voor gegevensbescherming:

dsgvoschutzteam.com – Lukmann Consulting GmbH

Dipl Ing. Walter Lukmann

Packerstrasse 183

A-8561 Söding (Oostenrijk)

E-mail: [email protected]

Tel.: +49 7223 95 666 77


Definitie gegevenscategorieën:

Gebruikersaccounts: registratiegegevens, wachtwoorden, gebruikersnaam

Persoonlijk identificeerbare gegevens: e-mailadres, naam, titel, adres, naam en e-mailadres doorverwezen klant

Elektronisch identificeerbare gegevens: IP-adres, cookies, elektronische handtekening, browsergegevens, apparaat eindgebruiker, toegangstijd, toestemmingstijd, besturingssysteem, doorverwijzings-URL


Algemene informatie over het doel en de rechtmatigheid van de verwerking

We verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voor zover dit noodzakelijk is voor het sluiten, implementeren of uitvoeren van een contract of voor het nemen van precontractuele maatregelen. Voor zover persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het aangaan of uitvoeren van een contractuele relatie of in het kader van het nemen van precontractuele maatregelen is de verwerking rechtmatig op grond van artikel 6 lid 1 sub b van de AVG.

Als je ons uitdrukkelijke toestemming geeft om persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden (zoals doorgifte aan derden, evaluatie voor marketingdoeleinden of reclame via e-mail), is de rechtmatigheid van deze verwerking gebaseerd op je toestemming op grond van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG. Je kun je gegeven toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken.

Indien noodzakelijk en wettelijk toegestaan verwerken we je gegevens buiten de daadwerkelijke contractuele doeleinden voor de nakoming van wettelijke verplichtingen op grond van artikel 6 lid 1 sub c van de AVG. Bovendien kan de verwerking worden uitgevoerd ter bescherming van onze legitieme belangen of van die van derden, bij verdediging tegen rechtsvorderingen en om rechtsvorderingen te doen gelden op grond van artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Indien noodzakelijk informeren we je afzonderlijk en vermelden we het legitiem belang, voor zover dit wettelijk verplicht is.


Registratie voor het programma

Doel: registratie op het platform is noodzakelijk om deel te nemen aan het programma

Gegevenscategorieën: gebruikersaccounts, persoonlijk identificeerbare gegevens 

Bewaartermijn: in overeenstemming met wettelijke verplichtingen

Personen op wie de gegevens betrekking hebben: deelnemers aan het programma

Rechtmatigheid van de verwerking: de uitvoering van een contract op grond van artikel 6 lid 1 sub b van de AVG

Ontvangers van de gegevens: platformaanbieder, verwerkingsverantwoordelijke


Levering en werking van het platform

Doel: de technische infrastructuur wordt geleverd door Code 57, Księcia Witolda 46/27, Wrocław (Polen), dat technische gegevens ontvangt. Voor de verzorging van ondersteuning heeft de aanbieder toegang tot aanvullende verstrekte gegevens.

Gegevenscategorieën: gebruikersaccounts, persoonlijk identificeerbare gegevens, elektronisch identificeerbare gegevens 

Bewaartermijn: in overeenstemming met wettelijke verplichtingen

Personen op wie de gegevens betrekking hebben: deelnemers aan het programma

Rechtmatigheid van de verwerking: de uitvoering van een contract op grond van artikel 6 lid 1 sub b van de AVG, legitiem belang op grond van artikel 6 lid 1 sub f van de AVG

Ontvangers van de gegevens: platformaanbieder


Levering van de kortingscode 

Doel: de ontvangers ontvangen een kortingscode die met anderen kan worden gedeeld om kortingen of andere voordelen te ontvangen.

Gegevenscategorieën: elektronisch identificeerbare gegevens 

Bewaartermijn: in overeenstemming met wettelijke verplichtingen

Personen op wie de gegevens betrekking hebben: deelnemers aan het programma

Rechtmatigheid van de verwerking: de uitvoering van een contract op grond van artikel 6 lid 1 sub b van de AVG

Ontvangers van de gegevens: verwerkingsverantwoordelijke


Doorgifte naar derde landen

Doorgifte naar een derde land is niet gepland.


Bewaartermijn

Voor zover noodzakelijk verwerken en bewaren we je persoonsgegevens voor de duur van onze zakelijke relatie of voor de nakoming van contractuele verplichtingen. Daarnaast zijn we gebonden aan verschillende verplichtingen omtrent opslag en documentatie. Tot slot hangt de opslagperiode ook af van de wettelijke verjaringstermijnen.


Jouw rechten

Iedere persoon op wie de gegevens betrekking hebben, heeft het recht op informatie op grond van artikel 15 van de AVG, het recht op rectificatie op grond van artikel 16 van de AVG, het recht op gegevenswissing op grond van artikel 17 van de AVG, het recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18 van de AVG, het recht op kennisneming op grond van artikel 19 van de AVG en het recht op overdraagbaarheid van gegevens op grond van artikel 20 van de AVG. Daarnaast heb je het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming op grond van artikel 77 van de AVG als je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens onrechtmatig is. Het recht op beroep laat andere mogelijkheden van administratief beroep of beroep in rechte onverlet.

Als je gegevens worden verwerkt op basis van je toestemming, heb je het recht je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken op grond van artikel 7 van de AVG. Houd er rekening mee dat je je toestemming alleen voor de toekomst kunt intrekken. De intrekking heeft geen gevolgen voor de verwerking van gegevens die vóór de intrekking plaatsvond. Houd er ook rekening mee dat we bepaalde gegevens mogelijk voor een bepaalde periode moeten bewaren om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Om je rechten te beschermen, kun je contact met ons opnemen via de aangegeven contactgegevens.


Recht van bezwaar

Voor zover de verwerking van je persoonsgegevens wordt uitgevoerd om legitieme belangen te beschermen op grond van artikel 6 lid 1 sub f van de AVG, heb je, in overeenstemming met artikel 21 van de AVG, het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens om redenen die zich vanwege jouw specifieke situatie voordoen. We zullen deze persoonsgegevens dan niet meer verwerken, tenzij we legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen. Deze moeten zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten of vrijheden, of de verwerking moet bedoeld zijn voor het doen gelden of uitoefenen van rechtsvorderingen of bij de verdediging tegen rechtsvorderingen.


Noodzaak van het verstrekken van persoonsgegevens 

Het verstrekken van persoonsgegevens voor het besluit over het sluiten of uitvoeren van een contract of het nemen van precontractuele maatregelen is vrijwillig. We kunnen echter enkel een besluit nemen in het kader van contractuele maatregelen als je de persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor het sluiten of uitvoeren van het contract of het nemen van precontractuele maatregelen.


Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Voor het aangaan, nakomen of uitvoeren van de zakelijke relatie en voor het nemen van precontractuele maatregelen gebruiken we over het algemeen geen volledig geautomatiseerde besluitvorming op grond van artikel 22 van de AVG. Mochten we in afzonderlijke gevallen deze procedures volgen, dan informeren we je hier afzonderlijk over of vragen we om je toestemming als dit wettelijk verplicht is.