Spring til hovedindhold

Gratis verzending bij besteding vanaf € 59,00!

Duurzaamheid bij woom

Welkom bij ons gedeelte over duurzaamheid.

Hier leggen we uit hoe wij ons steentje bijdragen aan een gezonder milieu, de maatschappij en kansengelijkheid, en wat we tot dusver al hebben bereikt. Even vooraf: we zijn altijd enthousiast over feedback en ideeën waarmee we ons bedrijf en onze producten nog beter kunnen maken.Dus heb je iets te melden, dan horen we graag van je via:

[email protected]

Milieuvriendelijke mobiliteit zit ons in het bloed


Duurzame producten: Wij maken en verkopen ultralichte kinderfietsen van de hoogste kwaliteit. Iedere woom bike is bedoeld om niet slechts één kind, maar het liefst juist zo veel mogelijk kinderen fietsplezier te bieden.

Milieuvriendelijkheid van jongs af aan: wij willen zulke goede fietsen maken dat onze klanten er talloze mooie avonturen op kunnen beleven. Wij hopen dat kinderen die de magie van het fietsen hebben beleefd ook als volwassenen graag op de fiets stappen, waardoor ze bijdragen aan de mobiliteitstransitie.


Een overzicht van de belangrijkste duurzaamheidsmaatregelen


  • Ieder jaar weer berekenen we onze CO2-voetafdruk. Daarvoor moeten we een hele reeks gegevens verzamelen, wat sinds 2020 volgens de normen van het Greenhouse Gas Protocol verloopt. De uitkomst van de berekeningen gebruiken we om maatregelen voor een vermindering van onze CO2-uitstoot te bepalen. Tot 2030 willen we op onze eigen locaties tot een vermindering van ten minste 42% komen.
  • We proberen de fietsindustrie door middel van samenwerkingen te verduurzamen. Ons uiteindelijke doel is om de volledige sector te vergroenen. Dat kan alleen als we de handen met andere bedrijven ineenslaan. Daarom hebben we onder andere het Bike Charta en het Climate Commitment ondertekend.
  • Bovendien nemen we de verantwoordelijkheid voor onze toeleveringsketen. Met onze gedragscode sturen we aan op eerlijke en milieuvriendelijke productievoorwaarden. Wij verwachten van al onze samenwerkingspartners dat ze zich houden aan de principes van onze gedragscode.
  • We maken van fietsen fabriceren een Europese aangelegenheid. In de toekomst willen we, als het even kan, kortere transportlijnen opstellen. De uiteindelijke montage voor de Europese markt vindt al voor 50% plaats in een fabriek in het Poolse Świebodzin. Daarnaast laten we steeds meer onderdelen door Europese leveranciers maken. We blijven ons inspannen voor meer productie in Europa.

Onze basis: de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN


Duurzaamheid is een van onze belangrijkste bedrijfsdoelen. Ten eerste moeten onze producten kinderen enthousiasmeren voor het fietsen – en dus ook voor duurzame mobiliteit. Ten tweede streven we ernaar dat alle facetten van ons bedrijf groen, maatschappelijk verantwoord en eerlijk zijn.

"Duurzaamheid is voor ons geen modewoord, maar een ondernemensvisie die we actief in de praktijk brengen."

Paul Fattinger (CEO)

Sinds oktober 2021 spant ons ESG-team zich strategisch in voor ecologische en maatschappelijke duurzaamheid bij woom en onze toeleveringsketen. ESG staat voor 'Environmental, Social and Corporate Governance'.

IIn het kader van onze duurzaamheidsinspanningen hebben we de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties onderschreven. Deze 17 doelen bieden houvast bij het aangaan van de uitdagingen van de wereld van nu, zoals armoede, de klimaatcrisis, ongelijkheid, vervuiling, vrede en rechtvaardigheid. Alle 17 doelen zijn even belangrijk en hangen nauw met elkaar samen.

Wij hebben de nadruk op zeven van deze doelen gelegd. Die hebben namelijk de meeste raakvlakken met onze bedrijfsactiviteiten, waardoor we er ook rechtstreeks invloed op kunnen uitoefenen. Het gaat om:


#3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

#5: GENDERGELIJKHEID

#8: EERLIJK WERK EN ECONOMISCHE GROEI

#11: DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN

#12: VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

#13: KLIMAATACTIE

#17: PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

Duurzaamheidsaspect 1 Onze woom bikes

#3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

#11: DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN

#12: VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE


Wij zien in fietsen een krachtig middel om de mobiliteit in steden en gemeenten op milieuvriendelijke, gezonde, efficiënte en vermakelijke wijze te faciliteren. Met iedere woom-fiets leveren we een bijdrage aan milieuvriendelijke mobiliteit en een mooie toekomst.

Onze woom-fietsen zijn bovendien superlicht. Dat is niet alleen beter voor het fietsen zelf, maar scheelt bij het transport ook CO2-uitstoot.

De tijdloze vormgeving en hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur. Hoe langer een woom bike blijft rijden en van de ene naar de andere fietser gaat, des te beter. En omdat een woom-fiets zo vaak wordt doorgegeven, laten we onze fietsen rigoureus testen door onafhankelijke partijen. Zo weten we zeker dat kinderen op een woom-fiets veilig de weg op kunnen en zo veel mogelijk plezier uit hun fiets halen.

Onze ontwerpers en vormgevers zorgen er bovendien voor dat de fietsen goed te repareren zijn. Gaat er eens iets kapot of raakt er een onderdeel versleten, dan kun je rekenen op een breed aanbod aan vervangende onderdelen.

Op onze website vind je uitleg over hoe je je woom bike goed onderhoudt. Daar plaatsen we ook video's met instructies voor de wat kleinere reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Een onderdeel van een woom bike vervangen, kan iedereen.

Ten slotte hebben we nog ons circulaire upCYCLING-programma, waarbij we je oude woom-fiets ophalen en een tweede leven geven. Onze klanten krijgen dan korting op een volgend, groter model.

Duurzaamheidsaspect 2 Onze samenwerkingen

#17: PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN


Samen sta je sterk, luidt het gezegde. Dat geldt in de fietsindustrie al net zo. Wij zetten hard in op branchebrede samenwerkingen en initiatieven. Bovendien werken we samen met andere bedrijven, leveranciers, gemeentes, ngo's en betrokkenen.

We laten het leeuwendeel van ons reclamemateriaal inmiddels al een paar jaar drukken door drukkerij Janetschek, die handelt naar het Österreichisches Umweltzeichen, een Oostenrijks milieukeurmerk.

In maart 2022 heeft woom bovendien het Bike Charta-convenant ondertekend. Dat is een handelingsplan op het gebied van maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen, met als doel een lager grondstofverbruik, meer duurzaamheid en milieuvriendelijke producten en diensten binnen de fietsindustrie. Zo dragen we bij aan de verduurzaming van de fietsindustrie en kunnen we ook andere bedrijven prikkelen om het convenant te onderschrijven.

Twee maanden later, in mei 2022, heeft woom daarnaast nog de 'Climate Commitment' van de non-profitorganisatie 'Shift Cycling Culture' ondertekend. Daarmee hebben we de verantwoordelijkheid genomen over de gevolgen van ons bedrijf en de fietsindustrie in haar geheel op de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN en verplichten we ons ertoe om deze doelstellingen daadwerkelijk waar te maken.

En geen zorgen: we onderschatten de grootte en complexiteit van deze opgave zeker niet. We meten onze CO2-uitstoot, stellen maatregelen op en bepalen reductiedoelen. Ook communiceren we daar helder over. De ondertekening van de Climate Commitment is pas de eerste stap van vele.

Duurzaamheidsaspect 3 Ons handelen

#13: KLIMAATACTIE

#17: PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN


Wij willen ons inspannen voor een wereld die voor toekomstige generaties beschermd en behouden blijft.

Sinds 2020 berekenen we jaarlijks onze CO2-voetafdruk volgens de normen van het Greenhouse Gas Protocol. Voortbordurend op de resultaten en de daaruit verkregen inzichten hebben we een ambitieus CO2-reductiedoel gesteld:

Tegen 2030 hebben we de uitstoot van schadelijke stoffen met ten minste 42% beperkt.

Dat doel omvat alle rechtstreekse uitstoot alsook het energieverbruik van onze vestigingen. Ook de indirecte uitstoot meten we, zoals bij de productie en het transport, zodat we vervolgens maatregelen kunnen treffen.

We hebben ons reductiedoel laten controleren door het SBTi (Science Based Targets initiative), het wereldwijd bekendste en meest vermaarde klimaatbeschermingsinitiatief. Ons doel is ook op hun website terug te vinden.

Het SBTi behelst een samenwerking van het Carbon Disclosure Project, Global Compact van de Verenigde Naties, het World Resources Institute en het WNF. Het ondersteunt bedrijven om individuele en op wetenschap gebaseerde CO2-reductiedoelen op te stellen.

Wereldwijd hebben zich al ruim 2100 bedrijven bij het SBTi aangesloten. Het doel is om volgens het Klimaatakkoord van Parijs de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 °C te beperken.

Duurzaamheidsaspect 4 Onze toeleveringsketen

#3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

#8: EERLIJK WERK EN ECONOMISCHE GROEI

#12: VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

#13: KLIMAATACTIE


Wij behoren tot de grootste producenten van fietsen, fietskleding en fietsaccessoires voor kinderen. Daarom vinden we het ook belangrijk dat we een ethische, maatschappelijk verantwoorde en milieuvriendelijke weg berijden. Onze producten vormen het kloppend hart van ons bedrijf. Daarom is het ook niet meer dan logisch dat we de mensen die onze producten maken niet over het hoofd zien.

We werken uitsluitend samen met leveranciers die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden, duurzaam te werk gaan, zelf duurzaamheidsdoelen stellen en daar helder over communiceren.

Om er zeker van te zijn dat onze waarden en principes door de gehele toeleveringsketen worden toegepast, hebben we een gedragscode opgesteld. De basis voor deze gedragscode is ontleend aan de tien duurzaamheidsprincipes van het United Nations Global Compact, de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties, het VN-kinderrechtenverdrag en geldende lokale wetgeving.

In juli 2022 heeft 93% van onze leveranciers de gedragscode ondertekend. We werken hard om dat percentage naar 100% te tillen. Er zijn al onderhandelingen gaande. Verder werken we aan een breed auditprogramma, zodat we kunnen controleren of onze gedragscode ook in de productielocaties zelf wordt nageleefd.

Made in Europe: Sinds 2021 worden woom bikes voor de Europese markt in de fabriek van onze Poolse samenwerkingspartner gemaakt. De woom ORIGINAL bikes rollen in Świebodzin in een fabriek van het Duitse bedrijf SPRICK CYCLE GmbH van de band. En dat is pas het begin.

We willen nog veel meer montage- en productiewerkzaamheden in Europa laten uitvoeren. Het is ons doel om in de nabije toekomst álles voor de Europese markt in Europa te laten produceren. Op deze manier kunnen we niet alleen eenvoudig optimale arbeidsvoorwaarden in de gehele toeleveringsketen garanderen, maar verkorten we ook transportlijnen en gaan we milieuvriendelijker te werk.

Duurzaamheidsaspect 5 Onze medewerkers en vestigingen

#5: GENDERGELIJKHEID

#8: EERLIJK WERK EN ECONOMISCHE GROEI

#11: DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN

#13: KLIMAATACTIE


Op alle locaties van woom stuurt woom aan op een bedrijfscultuur waarin diversiteit wordt bevorderd en iedere vorm van discriminatie op grond van geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid wordt afgewezen.

Bij woom houden we rekening met gezinssituaties. We bieden onze medewerkers dan ook goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Iedere nieuwe telg binnen de woom familie is voor ons goed nieuws. We helpen jonge ouders dan ook waar het maar kan.

Bovendien prikkelen we onze medewerkers om met de fiets naar het werk te komen. We hebben op onze locaties douches geïnstalleerd en stellen regelmatig autovrije dagen in. Zo raakt milieuvriendelijkheid meer verweven met het collectief bewustzijn.

Onze kantoren in Klosterneuburg, Oostenrijk, en in Austin, Texas, draaien volledig op groene stroom. In Klosterneuburg letten we bovendien op korte leverings- en aanrijdroutes: we kopen regionaal in en betrekken regionale dienstleveranciers.

Het leeuwendeel van het materiaal van ons Oostenrijkse kantoor draagt het 'Blauer Engel'-milieukeurmerk. Het toiletpapier en de handdoekrollen zijn van gerecyclede grondstoffen gemaakt en de schoonmaakmiddelen die we op kantoor en in de opslagruimten gebruiken, zijn merendeels ecologisch.

Sinds 1 juli 2022 breiden we ons wagenpark uitsluitend nog met elektrische auto's uit. Voordat we nieuwe voertuigen en apparaten aanschaffen, gaan we echter altijd na of we toekunnen met een reparatie. Wat niet meer valt te repareren, wordt door energiezuinige producten vervangen.

Dankzij energiezuinige ledlampen en oplaadbare accu's besparen we elke dag weer elektriciteit en grondstoffen. Moeten onze medewerkers batterijen gebruiken, dan zamelen we die na gebruik in en zorgen we ervoor dat ze op de juiste manier worden weggegooid.

Duurzaamheidsaspect 6 Onze maatschappelijke betrokkenheid

#3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

#11: DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN

#17: PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN


Dankzij de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties worden bedrijven geprikkeld om de negatieve gevolgen van hun bedrijfsvoering te beperken en de positieve gevolgen ervan te maximaliseren. Bij woom werken we samen met verschillende ngo's in een breed scala aan sectoren.


Een greep uit onze samenwerkingen:

  • Voor de kerstactie van 2019 hebben we de doneercampage Bells for a Better Life op poten gezet om World Bicycle Relief te ondersteunen. Deze ngo spant zich in voor mensen in landelijke ontwikkelingsgebieden en biedt ze met behulp van fietsen een weg uit de armoede en naar een betere toekomst.
  • Sinds de zomer van 2020 ondersteunt woom de maatschappelijke inspanningen van Caritas. Tijdens de coronacrisis hebben vele gezinnen, en dan helaas vaak die met een hoog risico om in armoede af te glijden, het hoofd moeten bieden aan zware sociale en financiële uitdagingen. Caritas is voor woom een betrouwbare samenwerkingspartner die ons helpt zeker te stellen dat onze hulp aankomt bij de meest behoeftigen.
  • Voor ons liefdadigheidsproject met SOS Kinderdorpen, waarbij we tijdens kerst 2021 door heel Oostenrijk ruim 1500 bontgekleurde fietshelmen aan deze organisatie hebben gedoneerd, werden we bij de 'Wirtschaft Hilft'-prijsuitreiking genomineerd in de categorie voor het mkb. Met een donatie aan de mondiale organisatie van SOS Kinderdorpen ondersteunen we bovendien de mensen in Oekraïne.
  • Bovendien werkt woom al vele jaren samen met gemeentes, organisaties en verkeersinitiatieven die zich inspannen voor een vergroeningsslag in het verkeer, zoals de Radlobby Österreich, de 'Fahr ein schöneres Hamburg'-campagne in Hamburg, de Mobilitätspreis van de Verkehrsclub Österreich en de fietsspeelplaatsen van het mobiliteitsorgaan van Wenen.

#woomcares