Spring til hovedindhold

Gratis verzending bij besteding vanaf € 59,00!

Herroepingsrecht

De bestelling wordt op het door de klant aangegeven adres bezorgd.Wettelijk herroepingsrecht voor goederen

Wanneer de klant een consument is volgens de Oostenrijkse wet inzake consumentenbescherming (KSchG), heeft de klant het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen ofwel heeft ontvangen ofwel het garantiecertificaat heeft ontvangen indien de garantie tegen een meerprijs is verlengd.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant woom (woom GmbH, Muthgasse 109 A, 1190 Vienna, Austria, [email protected], tel.: +43 1 358 58 03) middels een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over het besluit om deze overeenkomst te herroepen. De klant kan daarvoor het onderstaande modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Als bewijs dat de klant binnen de herroepingstermijn zijn bestelling herroept, volstaat het dat hij de mededeling inzake de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Wanneer de klant deze overeenkomst herroept, zal woom alle betalingen die woom van de klant heeft ontvangen, inclusief de bezorgkosten, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terugbetalen vanaf de dag waarop woom de mededeling over de herroeping van deze overeenkomst heeft ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruikt woom dezelfde betaalmethode die de klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij er met de klant uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. Er worden in geen geval extra kosten bij de klant in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

woom kan de terugbetaling weigeren totdat de teruggestuurde goederen zijn ontvangen of tot de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst van toepassing is.

De klant dient de ontvangen goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop de klant woom over de herroeping van deze overeenkomst informeert aan woom te retourneren of te overhandigen. De termijn geldt als nageleefd wanneer de klant de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen naar woom GmbH, Muthgasse 109 A, 1190 Vienna, Austria heeft verzonden.

Wij betalen de directe kosten voor het retourneren van de goederen.

Een eventueel waardeverlies van de goederen wordt alleen bij de klant in rekening gebracht als dit waardeverlies is ontstaan door oneigenlijk gebruik van de goederen en dit wordt geconstateerd bij de controle van de staat, de eigenschappen en de werking ervan. Modelformulier voor herroeping


De klant kan het volgende formulier gebruiken en naar ons sturen als hij de overeenkomst wil herroepen: Aan woom GmbH, Muthgasse 109 A, 1190 Vienna, Austria

E-mailadres: [email protected]

Tel.nr.: +43 1 358 58 03 


Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam consument:

Adres klant:

Handtekening consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


In de gevallen vermeld in paragraaf  18  van de Oostenrijkse wet inzake transacties op afstand en buiten verkoopruimten (FAGG) is het herroepingsrecht niet van toepassing. volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd of die duidelijk op specifieke behoeften van de klant zijn toegesneden;

verzegeld worden geleverd en om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere goederen.


6. Vrijwillig verlengde herroepingstermijn

woom verlengt de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen voor de consument vrijwillig met 16 dagen. Dit betekent dat woom zijn klanten het recht verleent om de goederen binnen 30 dagen te retourneren. woom kan deze termijn van 30 dagen tijdens reclamecampagnes op individuele basis verlengen.

Bij kleding geldt de vrijwillig verlengde herroepingstermijn alleen op voorwaarde dat de kledingstukken niet zijn gedragen en met het aangehechte prijskaartje worden geretourneerd. Maar hier wordt het wettelijke herroepingsrecht om binnen de eerste 14 dagen te retourneren niet door beperkt.

Wanneer de klant zijn bestelling binnen de vrijwillig verlengde herroepingstermijn herroept, betaalt woom de kosten voor de retourzending. Hierbij moet de klant het retourbewijs en het retourlabel gebruiken.

Voor zover niets anders is overeengekomen, worden de wettelijke bepalingen betreffende het herroepingsrecht uit punt 5 op dezelfde wijze toegepast op de vrijwillig verlengde herroepingstermijn.Wettelijk herroepingsrecht voor goederen

Wanneer de klant volgens de Oostenrijkse wet inzake consumentenbescherming (KSchG) een consument is, heeft de klant het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen na het sluiten van de koopovereenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant woom (woom GmbH, Muthgasse 109 A, 1190 Vienna, Austria, [email protected], tel.: +43 800 404 332) middels een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over het besluit om deze overeenkomst te herroepen. De klant kan daartoe het onderstaande modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Als bewijs dat de klant binnen de herroepingstermijn zijn bestelling herroept, volstaat het dat hij de mededeling inzake de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Wanneer de klant deze overeenkomst herroept, zal woom alle betalingen die woom van de klant heeft ontvangen, inclusief de bezorgkosten, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terugbetalen vanaf de dag waarop woom de mededeling over de herroeping van deze overeenkomst heeft ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruikt woom dezelfde betaalmethode die de klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij er met de klant uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. Er worden in geen geval extra kosten bij de klant in rekening gebracht voor deze terugbetaling.


De klant kan het volgende formulier gebruiken en naar ons sturen als hij de overeenkomst wil herroepen:


An

woom GmbH

Muthgasse 109 A, 1190 Vienna, Austria


E-mailadres: [email protected]

Tel.nr.: +43 800 404 332


Ik/Wij (*) deel/delen (*) hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*) herroep/herroepen (*):


Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam consument:

Adres klant:

Handtekening consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.