Spring til hovedindhold

Lad sommeren vare evigt: Vind en gul woom-cykel!

Cykelhverdagen

Barn og cykel i trafikken kræver forberedelse!

Legetøjet bliver til et transportmiddel – omhyggelig forberedelse er meget vigtigt, så I er sikre på vejene.

Sarah Schwarz,
5.6.2023

Leger du med tanken om at bruge dine cykler i familiens hverdag? Måske cykle i skole med dit barn for første gang? I denne lille vejledning lærer du, hvordan du forbereder dit barn til at køre i trafikken, hvilke farepunkter du bør gøre dit barn opmærksom på og hvordan dit barn opfatter trafikken på cyklen. Desuden får du praktiske tips og tricks til sikker cykling i trafikken.Sikkerheden starter med cyklen og udstyret!

 • Udfør et hurtigtjek af cyklen før hver tur:
  Er alle skruer og hurtigspændere strammet? Er dækkene pumpet nok op? Fungerer bremserneog lygterne?

  I dette indlæg får du at vide, hvilke andre dele du bør kontrollere med jævne mellemrum (inklusive trin-for-trin videovejledning).
 • Husk hjelmen! Hovedskader er blandt de mest almindelige følger af cykelulykker. Vi anbefaler, at man altid cykler med hjelm. Sørg for, at hjelmen sidder perfekt, og husk at du er et godt eksempel, når du selv bruger hjelm.
 • Tjek at sadlen er justeret, så dit barn nemt kan nå jorden med fødderne.
 • Børn er mindre og sidder lavere nede, så dit barn skal være så synligt som muligt, f.eks. med lyst tøj i klare farver. Om natten er sikkerhedsreflekser på hjelmen og tøjet også en god ide, udover de obligatoriske lygter på cyklen. En ringeklokke er også lovpligtig og giver barnet mulighed for at gøre opmærksom på sig i trafikken.
Tip:

Tag også et kig på færdselsreglerne for cyklister i dit land. Der kan du læse, hvordan du gør cyklen køreklar, hvornår og under hvilke forhold dit barn må køre alene på vejen og meget mere.


Kender dit barn de vigtigste færdselstavler og færdselsregler?

For at dit barn kan køre sikkert på cykel bør du forklare vigtige færdselsregler og -tavler til dit barn og træne dem i at opføre sig korrekt i trafikken. 

Dit barn bør kende følgende:

 1. Vigtige trafikskilte
  Trafikskilte som stop- og vigepligt-skilte er nemme at forklare, og dit barn bør kende og forstå dem.
 2. Adfærd ved fodgængerfelter
  Fodgængere har fortrinsret, derfor skal man sætte farten ned i god tid og eventuelt stoppe, så fodgængere kan passere.
 3. Køre udenom og overhaling
  Dit barn skal selvstændigt kunne køre udenom forhindringer som f.eks. byggepladser eller parkerede biler og overhale langsomtkørende cyklister på en sikker måde. Her er det vigtigt, at dit barn er opmærksom på modkørende og holder tilstrækkelig sikkerhedsafstand til parkerede biler.
 4. Cykling på blandede fodgænger- og cykelstier
  Holde tilstrækkelig afstand til fodgængere og langsomtkørende cyklister og overhale dem og evt. køre udenom Hvordan skal du køre sammen med dit barn?

Det kommer først og fremmest an på, hvor I skal hen, og om det er en kendt eller ny rute.

 • Cykelstier, der er brede nok, er perfekte til at køre på sammen med dit barn. Men det er ikke alle steder tilladt at køre ved siden af hinanden - så vær opmærksom på reglerne i dit land.
 • Hvis du kører sammen med en anden person, skal dit barn køre i midten, dvs. mellem dig og den anden person. På den måde kan dit barn orientere sig efter personen foran, og den voksne bagved har godt udsyn til barnet. En anden ledsager er en god støtte, især på de første ture med dit barn.
 • Kører du alene med dit barn, kan dit barn køre forrest på kendte ruter, efterfulgt af dig så tæt på som muligt, så du kan holde øje med det hele og give gode råd i god tid. På ukendte eller travle strækninger er det bedst, hvis du kører forrest.Ved dit barn hvad der kan være farligt i trafikken?

Når du cykler du med dit barn i trafikken, bør du vælge en rute, der er så sikker og stressfri som muligt for jer begge. 

Der er ofte flere veje til destinationen, og hvis du selv cykler meget, så har du helt sikkert allerede identificeret forskellige risikoområder og kan planlægge ruten derefter. 

Undgå store vejkryds og tæt befærdede veje. En lille omvej kan gøre cykelturen mere sikker og mere afslappet.

Tip:

Som en introduktion til den virkelige verdens trafik anbefaler vi en kendt rute, der ikke er for lang, som for eksempel vejen til skole. Apropos vejen til skole: daglig, moderat motion gør dit barn sundere, raskere og mere koncentreret i klassen.

Men det er ikke alt, man kan planlægge, og dit barn skal også lære at genkende farlige steder og hvordan man reagerer i farlige situationer. Derfor er det godt og vigtigt at lære dit barn om trafikken og følgende potentielle farekilder:

 • VEJKRYDS
  Inden barnet kører ind i et kryds, skal dit barn altid sikre sig, at det er sikkert at krydse vejen: Sæt farten ned og kør så langt ind i krydset, at det er nemt at se krydsende trafik. Stop og lad modkørende og krydsende trafik passere. Gør pedalerne klar til at køre. Er der fri bane? Så kan barnet fortsætte til næste kryds.

  Pas på køretøjer, der drejer til højre! Gå aldrig ud fra, at føreren af bilen har set dig. Tegn på at et køretøj skal dreje til højre er for eksempel blinklys eller at køretøjet sænker farten. Hvis det er muligt, kan dit barn forsøge at få øjenkontakt med førerene af bilen. Hvis man er i tvivl, er det altid bedre at vente.
 • IND- OG UDKØRSEL
  Ind- og udkørsler er ofte svære at se, især for børn, fordi de er mindre. Sæt farten ned i god tid og se til højre og venstre om nogen er ved at køre ind eller ud. Hvis ja, så forsøg at få øjenkontakt, og bliv eventuelt stående. Hvis der er fri bane, kan barnet køre videre.
 • PARKEREDE BILER OG BILDØRE
  Bildøre, der pludselig åbnes, kan være til stor fare for cyklister. Sørg derfor for, at dit barn holder en afstand på mindst 1,2 meter til parkerede biler (så barnet undgår at blive ramt af en bildør).
  Og lad være med at køre ud fra parkeringspladser! Børn dukker så pludselig op igen på vejbanen uden at de har tjekket, om et køretøj nærmer sig bagfra. Træn derfor sammen med dit barn i at cykle i en så lige linje som muligt.
 • FORTOVSKANTEN
  Hvis dit barn kører for tæt på kanten af fortovet, kan pedalen ramme kanten af fortovet, så dit barn falder ned på kørebanen. Sørg derfor for, at dit barn holder cirka en meters afstand.
 • BLIND VINKEL
  Alle køretøjer har en blind vinkel, det vil sige et område, hvor føreren ikke kan se. Jo større køretøjet er, jo større er den blinde vinkel. Sådan beskytter du dit barn:

  - undgå at komme for tæt på køretøjet.

  - I et vejkryds eller lyskryds må man aldrig stoppe til højre for eller direkte foran køretøjet, da disse områder næsten ikke er synlige for føreren.

  - Det er sikrest for dit barn at vente bag bilen med tilstrækkelig afstand.
 • SKINNER
  Skinner udgør en fare ved cykling. Hvis dækkene sætter sig fast i skinnerne, kan man næsten ikke undgå at falde. Undgå derfor strækninger med små afstande mellem fortove eller parkerede biler og skinner. At køre over skinner kræver også øvelse: den sikreste måde at køre over dem på er i en vinkel mellem 45 og 90 grader.Hvordan opfatter dit barn trafikken?

Ud over at vide, hvordan man cykler sikkert, kræver det at færdes i trafikken forskellige færdigheder, som børn kun udvikler gennem tid og erfaring. Overvurder derfor ikke dit barn og husk altid på, at afhængigt af deres alder og udviklingstrin opfatter de omgivelserne helt anderledes end voksne:

 • Overblik: På grund af deres mindre kropsstørrelse og det at de sidder lavere nede er der mange situationer, som dit barn slet ikke kan se. Der er flere synsmæssige hindringer for dem. Forsøg derfor at se på den valgte rute fra dit barns perspektiv for at kunne identificere farlige områder.
 • Syn og hørelse: Børn kan først bedømme afstand og hastighed korrekt fra niårsalderen. Børn er også mere tilbøjelige til at have tunnelsyn – deres synsfelt er indsnævret indtil de fylder 12 år. Det betyder for eksempel, at dit barn ser en stor bil tættere på end en lille, og et køretøj, der nærmer sig fra siden, meget dårligere end dig.

  Derudover kan børn ikke skelne mellem lyde og identificere mulige farekilder, før tidligst fra der er syv år. Indtil da opfatter dit barn f.eks. en larmende bil hurtigere end en støjsvag.
 • Opmærksomhed og koncentration: Fra de er omkring seks år kan børn bevidst styre deres opmærksomhed, men de bliver stadig meget let distraheret, for eksempel af en hund, der går forbi. Fra omkring otteårsalderen kan dit barn blive ved med én ting i længere tid og kan for eksempel koncentreret cykle i skole med dig.
 • Logisk tænkning: Op til omkring syvårsalderen har børn et egocentrisk perspektiv – hvis de for eksempel får øje på en bil, går de ud fra, at føreren også har set dem.
 • Reaktionstid: Femårige har omkring dobbelt så lang reaktionstid som voksne. Først i puberteten minder det mere og mere om en voksens reaktionstid.
 • Bevidsthed om farer: Børn træffer endnu ikke rationelle beslutninger. De vil for eksempel typisk foretrække den korte vej frem for den sikre vej.

  En generel bevidsthed om farer udvikler sig fra omkring femårsalderen, men det er først et par år senere, at dit barn for alvor er i stand til at forudse risici. Selv da går der stadig lang tid, før barnet også kan undgå risikable situationer og reagere korrekt på dem.Hvordan kan I træne korrekt adfærd i trafikken?

Legende øvelser er ikke kun sjove - de gør også dit barn (og dig) mere sikre på vejen. Når I skal øve er det bedst at finde et sted, der er så sikkert som muligt, hvor I kan prøve specifikke trafiksituationer:

 • Præcis bremsning: Marker et sted på jorden, hvor barnet skal holde helt stille.
 • Adfærd ved vejkryds: Dit barn stopper ved hvert vejkryds og råber: "Jeg ser mig til højre og til venstre!"
 • Kig over skulderen: Du viser et tal til dit barn med fingrene, når barnet kører forbi dig. Dit barn forsøger at genkende tallet og råber det til dig.
 • Byt roller: Tag dit barns rolle, og lad barnet se dig cykle. Lav bevidst nogle fejl, som barnet så kan rette.

Er dit barn klar til mere? Så har vi >>her endnu flere coole lege til jeres sikkerhedstræning.


Generelt handler det om at blive ved med at gentage øvelserne, indtil dit barn automatisk gør det rigtige. 

Husk altid på, at du er et forbillede. Du skal ikke kun forklare færdselsreglerne for dit barn, du skal også selv overholde dem. For når børn skal lære noget nyt er det vigtigt for dem at have en rollemodel, som de kan lære af og efterligne. 


Vi ønsker dig og dit barn rigtig god træning og en sikker cykeltur!


Er du ude efter flere eventyr og insidertips?