Spring til hovedindhold

Gratis levering ved ordrer fra 400 DKK!

Fortrydelsesret

Forsendelsen sker til den leveringsadresse, som kunden har angivet.Fortrydelsesret til varer

Hvis kunden er forbruger i henhold til KSchG (Østrigs forbrugerlovgivning), har kunden ret til at fortryde denne aftale inden for 14 dage uden at oplyse en årsag.

Fortrydelsesfristen gælderer 14 dage fra den dag, hvor kunden eller en af kunden nævnt tredjemand, som ikke er fragtmanden, har taget varerne i besiddelse eller fra modtagelse af garantibeviset ved betalt garantiforlængelse.

For at udøve sin fortrydelsesret skal kunden informere woom (woom GmbH, Muthgasse 109 A, 1190 Vienna, Austria, [email protected], telefon: +43 1 358 58 03) i form af en entydig meddelelse (f.eks. via brev, fax eller e-mail) om deres beslutning om at annullere denne aftale. Kunden kan bruge standardfortrydelsesformularen nedenfor, men dette er ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen skal meddelelsen om udnyttelse af fortrydelsesretten sendes inden fortrydelsesfristens udløb.KONSEKVENSER AF ANNULLERING

Hvis kunden annullerer aftalen, tilbagebetaler woom alle betalinger, som woom har modtaget fra kunden, herunder leveringsomkostninger, straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor woom har modtaget meddelelse om annullering af denne ordre. Til tilbagebetalingen anvender woom det samme betalingsmiddel, som kunden brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med kunden. Kunden vil under ingen omstændigheder blive pålagt gebyrer for denne tilbagebetaling.

woom kan nægte tilbagebetaling, indtil varen er modtaget retur, eller indtil kunden har fremlagt bevis for, at varerne er returneret, alt efter hvad der indtræffer først.

Kunden skal returnere eller aflevere de modtagne varer til woom omgående og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor woom blev informeret om annulleringen af ordren. Fristen anses for at være overholdt, når kunden sender varerne før udløb af fristen på fjorten dage til woom GmbH, Muthgasse 109 A, 1190 Vienna, Austria.

Vi afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Kunden hæfter kun for tab i varens værdi, hvis et sådan værditab er forårsaget af unødig håndtering af varerne ved kontrol af varernes stand, egenskaber og funktionalitet. Standardfortrydelsesformular

Kunden kan bruge følgende formular og sende den til os, hvis kunden ønsker at annullere ordren: Til woom GmbH, Muthgasse 109 A, 1190 Vienna, Austria

E-mail: [email protected]

Telefon +43 1 358 58 03 


Hermed annullerer jeg/vi (*) ordren indgået af mig/os (*) om køb af følgende varer (*):


Bestilt den (*)/modtaget den (*):

Navn på kunde:

Adresse på kunde:

Underskrift for kunde (kun hvis meddelelsen sendes i papirformat)

Dato


(*) Slet, hvis irrelevant.


I de tilfælde, der er anført i § 18 i FAGG (østrigsk lovgivning), gælder fortrydelsesretten ikke. Det gælder i særdeleshed for køb af varer, der er specialfremstillet i overensstemmelse med kundens specifikationer eller specifikke krav er forseglet ved levering og ikke kan returneres af hensyn til sundhed og sikkerhed eller hygiejniske årsager, hvis forseglingen er fjernet efter levering på grund af deres natur er kombineret med andre varer efter at være blevet leveret.KONSEKVENSER AF ANNULLERING

Hvis kunden annullerer aftalen, tilbagebetaler woom alle betalinger, som woom har modtaget fra kunden, herunder leveringsomkostninger, straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor woom har modtaget meddelelse om annullering af denne ordre. Til tilbagebetalingen anvender woom det samme betalingsmiddel, som kunden brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med kunden. Kunden vil under ingen omstændigheder blive pålagt gebyrer for denne tilbagebetaling. woom kan nægte tilbagebetaling, indtil varen er modtaget retur, eller indtil kunden har fremlagt bevis for, at varerne er returneret, alt efter hvad der indtræffer først.


Kunden skal returnere eller aflevere de modtagne varer til woom omgående og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor woom blev informeret om annulleringen af ordren. Fristen anses for at være overholdt, når kunden sender varerne før udløb af fristen på fjorten dage.

Vi afholder de omkostninger ved returnering af varerne.

Kunden hæfter kun for tab i varens værdi, hvis et sådan værditab er forårsaget af unødig håndtering af varerne ved kontrol af varernes stand, egenskaber og funktionalitet.6. Frivilligt forlænget returret

woom forlænger frivilligt den lovpligtige 14-dages fortrydelsesfrist for forbrugerne med yderligere 16 dage. Det betyder, at woom giver sine kunder ret til returnere varer inden for 30 dage i alt. woom kan forlænge denne 30-dages periode under kampagner.

Den frivillige udvidede ret til at returnere tøj er underlagt betingelsen, at tøjet ikke har været brugt og returneres med prisskiltet siddende på. Det begrænser ikke den lovbestemte ret til at fortryde købet inden for de første 14 dage.

Såfremt kunden udnytter den frivilligt udvidede returret, betaler woom returomkostningerne, og kunden skal bruge retursedlen og returetiketten.

Medmindre andet er aftalt, gælder de lovmæssige bestemmelser vedrørende fortrydelsesretten i punkt 5 på samme måde som for den frivilligt udvidede returret.Fortrydelsesret til tjenesteydelser

Hvis kunden er forbruger i henhold til KSchG (Østrigs forbrugerlovgivning), har kunden ret til at fortryde denne aftale inden for 14 dage uden at oplyse en årsag.

Fortrydelsesfristen er 14 dage fra købsdatoen.

For at udøve sin fortrydelsesret skal kunden informere woom (woom GmbH, Muthgasse 109 A, 1190 Vienna, Austria, [email protected], telefon: +43 1 358 58 03) i form af en entydig meddelelse (f.eks. via brev, fax eller e-mail) om deres beslutning om at annullere denne aftale. Kunden kan bruge standardfortrydelsesformularen (link til formularen) nedenfor, men dette er ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen skal meddelelsen om udnyttelse af fortrydelsesretten sendes inden fortrydelsesfristens udløb.KONSEKVENSER AF ANNULLERING

Hvis kunden annullerer aftalen, tilbagebetaler woom alle betalinger, som woom har modtaget fra kunden, herunder leveringsomkostninger, straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor woom har modtaget meddelelse om annullering af denne ordre. Til tilbagebetalingen anvender woom det samme betalingsmiddel, som kunden brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med kunden. Kunden vil under ingen omstændigheder blive pålagt gebyrer for denne tilbagebetaling.

Kunden kan bruge følgende formular og sende den til os, hvis kunden ønsker at annullere ordren:


Til

woom GmbH

Muthgasse 109 A

1190 Vienna, Austria


E-mailadresse: [email protected]

Telefon +43 1 358 58 03 Hermed annullerer jeg/vi (*) ordren indgået af mig/os (*) om køb af følgende varer (*):


Bestilt den (*)/modtaget den (*):

Navn på kunde:

Adresse på kunde:

Underskrift for kunde (kun hvis meddelelsen sendes i papirformat)

Dato


(*) Slet, hvis irrelevant.