Hoppa till huvudinnehållet

Gratis leverans vid beställningar på minst 650 kr!

Vardagscykling

Så cyklar barn säkert

Det innebär många stora utmaningar för föräldrar att vara på väg med barn på två hjul i stadstrafik. Vi bad Roland Romano från Radlobby Österreich att dela med sig av sina bästa tips kring säkrast möjliga cykling i stadstrafik tillsammans med ditt barn.

Teresa Arrieta,
2019-07-30


Roland, låt oss börja från början. Varför är cykling så viktig för barn (och vuxna)?

Stillasittande och de följdsjukdomar som är ett resultat av detta utgör ett av de största hälsoproblemen i modern tid. Stillasittande är så att säga ”det nya rökning”.

Bara ett av fem barn uppnår den av WHO rekommenderade dagliga tiden som bör innefatta fysisk aktivitet! Vart tredje barn är redan överviktigt. Studier visar att barn som cyklar till skolan både är mer mottagliga för ny information och koncentrerar sig bättre.

Här handlar det alltså om fysisk aktivitet i allmänhet och cykling i synnerhet. Hälsoexperter har sagt samma sak i många år: Fysisk aktivitet bör integreras i vardagen.

Vägen till förskolan, skolan, livsmedelsbutiken eller fritidsaktiviteten bör innefatta högsta möjliga grad av fysisk aktivitet. När det gäller småbarn är det bäst att börja med roliga familjeutflykter på cykel på fritiden – och sedan ta det naturliga steget till en aktiv vardag i rörelse.Många människor verkar tycka att det är ett svårt steg att ta. Hur kan man stötta dem?

Det krävs lämplig trafikpolitik och god stadsplanering för att människor ska vilja börja cykla. Det innebär också att det ska finnas politisk viljestyrka och resurser för att omsätta mål som rör en mer aktiv vardag.

Cykelbanor ska inte vara ett undantag från regeln utan erbjudas i form av ett omfattande nätverk över hela staden. För samhällets individer handlar det om att ta ett aktivt beslut att börja cykla.Nu till det praktiska ... Ska föräldrar cykla före eller efter sitt barn?

Under de första cykelturerna bör föräldrar cykla före barnet som en förebild och det är särskilt viktigt när det gäller små barn. Så snart barnet kan ha överblick över trafiksituationen själv kan de vuxna cykla efter barnet för att låta barnet samla egna erfarenheter.

I Österrike blev det nyligen tillåtet för barn och följeslagare att under vissa förutsättningar cykla i bredd. [I Sverige är grundprincipen att cykla efter varandra – men det är tillåtet att cykla i bredd om det kan ske utan fara eller olägenhet i trafik.]Vilka särskilda säkerhetsaspekter bör man ha i åtanke? Vad skiljer barn från vuxna när det gäller motorik och riskbedömning?

Barn har tunnelseende – de saknar förmågan att ta in sådant som händer runt omkring dem. Eftersom de också rent fysiskt är kortare än vuxna har de heller inte samma överblick. Det finns helt enkelt fler sikthinder för barn.

Dessutom är förmågan att uppskatta hastigheter ännu inte helt utvecklad – och det är lätt för barn att bli spontant distraherade.


>>Mer om temat barn i trafiken finns här.Vad bör föräldrar öva särskilt mycket på tillsammans med sina barn?

Barn bör öva på att kunna hantera cykeln på ett grundläggande plan – alltså på- och avstigning samt start och stopp. De bör öva på att använda handsignaler vid sväng och då också passa på att öva kurvtagning med bara en hand på styret.

Punktinbromsning, inbromsning vid fara och att komma ihåg att slänga en blick bakåt vid färd framåt – exempelvis vid omkörningar – samt att cykla rakt framåt i låg hastighet bör övas på ett målinriktat sätt.


Vilken typ av väg är säkrast för föräldrar och deras barn?

I första hand: bilfria vägar som gångområden och vägar med förbud mot trafik med fordon undantaget cyklar. I andra hand: bostadsgator utan nämnvärd fordonstrafik. I tredje hand: särskilda cykelvägar och cykelbanor samt gångfartsområden. Även bilgator med en maximal hastighet om 30 km/h samt återvändsgränder lämpar sig bra.Från vilken ålder kan barn cykla själva? När får de cykla på gatan och när ska de cykla på trottoaren?

I Österrike får barn med cykelkörkort cykla på körbana och cykelbana tidigast från och med nio års ålder. Cykling på trottoarer (med undantag för när trottoaren korsas) är alltid förbjudet i Österrike så snart en cykel har en större fälgdiameter än 30 cm.

Den allt mer tilltagande företeelsen att grundskolebarn åker till skolan med sparkcykel på trottoaren  är dock laglig.

I Tyskland får barn cykla på trottoaren själv oavsett ålder och cykla själv på körbanan från åtta års ålder.

I Schweiz får till och med barn från sex års ålder cykla själv på huvudvägar.


Vad kan gemene man göra för att göra cykling säkrare?

Alla kan stötta mobilitetsinitiativ genom att bli medlemmar i organisationer eller donera pengar. Vi kan också aktivt välja att personligen engagera oss och kräva att våra politiker genomför förbättringsåtgärder. Det kan handla om namninsamlingar för att skapa zoner med kraftigt begränsad hastighet (30 km/h), göra om gator till gångfartsområden eller bygga cykelvägar.

När man själv är bilist bör man öka sin respekt för hastighetsbegränsningar i vardagen och hålla extra stort avstånd vid omkörning av cyklar. Som bilist ska man också bromsa in vid övergångsställen när någon vill korsa vägen. Allt handlar egentligen och slutligen om att visa ömsesidig respekt och att behandla andra som man själv vill bli behandlad.https://www.radlobby.at/


TTips för en säker cykeltur till skolan:

  1. Den kortaste vägen är inte alltid den bästa. Rutten bör innefatta så lite trafik som möjligt och med god sikt över eventuella korsningar.
  2. Barnet bör öva på att cykla vägen till och från skolan i båda riktningarna flera gånger. Förbered barnet på eventuella risker längs vägen – exempelvis genom att cykla långsammare vid infarter och hålla ett tillräckligt avstånd till stora fordon osv.
  3. Skolvägen bör betraktas ur barnets perspektiv eftersom barn både är kortare än vuxna och därmed också har sämre överblick. Cykla bakom ditt barn och håll koll på hur det förhåller sig. Tala också med ditt barn om det ni ser, hör och gör.