Hoppa till huvudinnehållet

NYA FÄRGER Upptäck woom ORIGINAL i lizard lime och flame orange!

VILLKOR REKOMMENDERA EN KOMPIS

woom GmbH

woom GmbH (”woom”, ”vi”) Inkustraße 1–7, Halle 14, Top 5, 3400 Klosterneuburg, erbjuder sina kunder möjligheten att få en belöning som kan användas vid framtida köp på https://woom.com/sv_SE genom att rekommendera nya kunder (”Rekommendationsprogram”) i enlighet med dessa villkor. Om du deltar i rekommendationsprogrammet så godkänner du dessa villkor (“Villkor”). Du godkänner även andra allmänna villkor från woom och wooms allmänna integritetspolicy.

Rekommendationsprogrammet tillhandahålls av Friendbuy, Inc., 925 N La Brea Ave 4th Floor, Los Angeles, CA 90038 (”plattformsleverantör”). Genom att delta i rekommendationsprogrammet godkänner du att dina uppgifter behandlas av plattformsleverantören för deltagande i programmet. Se mer information om plattformsleverantören i integritetsinformationen i slutet av dessa villkor.

 • Rekommenderad kompis. Den rekommenderade kompisen och den person som rekommenderar får inte vara en och samma person (till exempel genom att använda olika e-postadresser) eller tillhöra samma hushåll, måste ha fyllt 18 år och vara bosatt i Sverige.
 • Behörig att bli rekommenderad. En behörig rekommendation definieras som ett köp av valfri woom-cykel hos https://woom.com/sv_SE av en person som uppfyller följande kriterier (1) personen rekommenderas av en annan person, (2) personen handlar för första gången hos https://woom.com/sv_SE och (3) personen kommer till vår webbplats genom att klicka på rekommendationsprogrammet som tillhandahålls av den som rekommenderar och (4) köpet är ett kvalificerat cykelköp (”rekommenderad kompis”). En kompis kan bara rekommenderas en gång. Detta innebär att ytterligare/upprepade köp som görs av en rekommenderad kompis inte räknas som ytterligare behöriga rekommendationer.
 • Kvalificerat cykelköp. Ett kvalificerat cykelköp är ett köp av valfri woom-cykel som uppfyller alla villkor som anges här.
 • Kompisbelöning. Rekommenderade kompisar får en rabattkod värd 300 SEK som kan användas för valfritt kvalificerat köp och läggas till i kassan (”Kompisbelöning”). Rabattkoden gäller i 12 månader efter den skickats till dig via mejl. När rabattkoden har gått ut kan den inte längre användas.
 • Belöning till den som rekommenderar. Den som rekommenderar är behörig att få ett presentkort värt 300 SEK (trehundra) som belöning för varje person den rekommenderat (”Belöning till den som rekommenderar”). Presentkortet kan användas för köp på webbplatsen https://woom.com/sv_SE under förutsättning att den som rekommenderar spenderar ett lägsta totalbelopp i en enda beställning (före alla avgifter som moms, rabatter, leverans, återbetalningar och/eller avgifter från tredje part) på 300 SEK (trehundra) för varje presentkort som används i detta köp. Presentkort kan sparas och användas i kombination med andra rabatter enligt de villkor som anges ovan. Maximalt antal behöriga rekommendationer som genererar belöningar är 50 stycken per kalenderår.
 • Returnering av produkter från en behörig rekommenderad person. woom har rätt att dra tillbaka gällande rekommendationsbelöning om en beställning som är en del av en kvalificerad rekommendation returneras till woom eller annulleras av den rekommenderade personen inom trettio (30) dagar efter inköpsdatumet. Rekommendationsbelöningar ges först när woom har bekräftat att kompisen har genomfört ett kvalificerat köp. Det kommer att vara en rimlig fördröjning mellan en genomförd kvalificerad aktivitet och det tillfälle då ett mejl med presentkortet skickas till den som rekommenderat.
 • Behörighet. Endast personer bosatta inom EU kan kvalificeras som behöriga. Deltagare (personer som rekommenderar och som blir rekommenderade, enligt vår definition) måste ha fyllt 18 år. Alla som rekommenderar måste ha juridisk behörighet att ange personlig information (t.ex. namn och e-postadress) till varje rekommenderad kompis. Den rekommenderade kompisen och den person som rekommenderar får inte vara en och samma person (till exempel genom att använda olika e-postadresser) eller tillhöra samma hushåll. Kampanjen får inte användas av företagsenheter, affärsverksamheter eller grupper.
 • Ingen spam. Du måste följa alla aktuella spam-föreskrifter. Dessa innebär till exempel att e-postmeddelanden skapas och skickas på ett personligt sätt och vi avråder starkt från massutskick. All distribution av din rekommendationslänk som kan utgöra oönskad kommersiell e-post eller "spam" enligt tillämplig lag eller förordning är uttryckligen förbjuden och kommer att vara anledning för omedelbar uppsägning av ditt konto och uteslutning från wooms rekommendationsprogram. Du är skyldig att gottgöra och hålla woom, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, aktieägare, agenter och efterträdare ansvarsfria, från och mot alla anspråk som kan uppstå av olaglig vidarebefordran eller delning av rekommendationslänken.
 • Rättighet att avsluta konton. woom kommer att övervaka att villkoren för rekommendationsprogrammet efterföljs. woom förbehåller sig rätten att avsluta konton för en som rekommenderar och/eller en rekommenderad kompis och att begära korrekt betalning av en eller båda av dessa parter vid försök att använda wooms rekommendationsprogram på ett sätt som är tvivelaktigt eller bryter mot något av dessa villkor.
 • Rättighet att avsluta rekommendationsprogrammet eller ändra villkoren. woom förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande när som helst avbryta, modifiera eller göra ändringar utan föregående meddelande. Du har dock rätt att få belöningen för eventuella rekommendationer som gjorts innan rekommendationsprogrammet dras tillbaka.
 • Ytterligare villkor, undantag och begränsningar. Alla belöningar för kompisar och dem som rekommenderat tillhandahålls “i befintligt skick” och kan inte överföras. Inget kontantalternativ kommer heller att erbjudas istället för rekommendationsbelöningar. Alla andra kostnader, avgifter eller utgifter som inte uttryckligen ingår som en del av rekommendationsbelöningar är ditt eget ansvar. Du är ansvarig för att betala eventuella skatter på värdet av de belöningar vi utfärdar till dig. Ytterligare villkor, undantag och begränsningar kan gälla för belöningar eller användning av belöningar.


Integritetspolicy Rekommendera en kompis

Datakontrollant:

woom GmbH (hädanefter ”vi” eller ”woom” eller ”kontrollant”)

Inkustraße 1–7, Halle 14, Top 5 3400 Klosterneuburg

Paul Fattinger, CEO

[email protected]

Tel.: +43 800 404 332


Dataskyddsombud:

dsgvoschutzteam.com – Lukmann Consulting GmbH

Dipl. Ing. Walter Lukmann

Packerstrasse 183

A-8561 Söding

E-post: [email protected]

Tel.: +49 7223 95 666 77


Definition datakategorier:

Användarkonton: registreringsuppgifter, lösenord, användarnamn

Personliga identifikationsuppgifter: e-postadress, namn, titel, adress, kompisens namn och e-postadress

Elektroniska identifikationsuppgifter: IP-adress, cookies, elektronisk signatur, webbläsardata, slutanvändarens enhet, åtkomsttid, tid för samtycke, operativsystem, URL till person som rekommenderar

Allmän information om databehandlingens syfte och laglighet

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), i den mån det är nödvändigt för att ingå, genomföra eller fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalet. I den mån personuppgifter krävs för att ingå eller genomföra ett avtalsförhållande eller i samband med genomförandet av åtgärder före avtalet, är behandlingen laglig enligt artikel 6 (1) b, GDPR.

Om du ger oss ditt uttryckliga samtycke till att behandla personuppgifter för specifika ändamål (t.ex. överföring till tredje part, utvärdering för marknadsföringsändamål eller reklam via e-post), är lagligheten av denna databehandling baserad på ditt samtycke enligt artikel 6 (1) a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden.

Om det är nödvändigt och tillåtet enligt lag behandlar vi dina uppgifter utöver de faktiska avtalsändamålen för att uppfylla lagliga skyldigheter enligt artikel 6 (1) lit. c GDPR. Dessutom kan databehandling utföras för att skydda våra eller tredje parts juridiska intressen och för att försvara och hävda rättsliga anspråk enligt artikel 6 (1) lit. f GDPR. Vid behov kommer vi att informera dig separat och ange det legitima intresset, i den mån detta krävs enligt lag.


Registrering till rekommendationsprogrammet

Syfte: En registrering på plattformen krävs för att delta i rekommendationsprogrammet.

Datakategorier: Användarkonton, personliga identifikationsuppgifter 

Lagring: I enlighet med juridiska krav.

Registrerade personer: Deltagare i rekommendationsprogrammet

Databehandlingens laglighet: Utförande av ett avtal art 6 (1) lit b GDPR

Mottagare av data: Plattformsleverantör, kontrollant


Tillhandahållande och drift av plattformen

Syfte: Teknisk infrastruktur tillhandahålls av Code 57, Ksiecia Witolda 46/27, Wrocław, Polen, mottagare av tekniska data. För tillhandahållande av support har leverantören tillgång till ytterligare uppgifter som tillhandahålls.

Datakategorier: Användarkonton, personliga identifikationsuppgifter, elektroniska identifikationsuppgifter 

Lagring: I enlighet med juridiska krav.

Registrerade personer: Deltagare i rekommendationsprogrammet

Databehandlingens laglighet: Utförande av ett avtal art 6 (1) lit b GDPR, berättigat intresse art 6 (1) lit f GDPR

Mottagare av data: Plattformsleverantör


Provision av rabattkoden 

Syfte: Mottagarna får en rabattkod som kan delas med andra personer för att få rabatter eller andra förmåner.

Datakategorier: Elektroniska identifikationsuppgifter 

Lagring: I enlighet med juridiska krav.

Registrerade personer: Deltagare i rekommendationsprogrammet

Databehandlingens laglighet: Utförande av ett avtal art 6 (1) lit b GDPR

Mottagare av data: Kontrollant


Överföring till tredje land

En överföring till ett tredje land är inte avsedd.


Datalagringsperiod

I den mån det är nödvändigt behandlar och lagrar vi dina personuppgifter under tiden för vår affärsrelation eller för att uppfylla avtalsenliga ändamål. Dessutom har vi olika lagrings- och dokumentationsskyldigheter. Slutligen beror lagringsperioden också på de lagstadgade preskriptionstiderna.


Dina rättigheter

Varje registrerad person har rätt till information enligt artikel 15 GDPR, rätt till rättelse enligt artikel 16 GDPR, rätt till radering enligt artikel 17 GDPR, rätt till begränsning av databehandling enligt artikel 18 GDPR, rätt till anmälan enligt artikel 19 GDPR och rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd enligt artikel 77 GDPR om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är olaglig. Rätten att överklaga påverkar inte något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel.

Om behandlingen av data baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 7 GDPR. Observera att återkallelsen endast gäller för framtiden. Databehandling som ägde rum före återkallelsen påverkas inte. Observera också att vi kan behöva behålla vissa uppgifter under en viss tid för att uppfylla lagkraven.

För att skydda dina rättigheter kan du kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som tillhandahålls.


Invändningsrätt

I den mån behandlingen av dina personuppgifter utförs för att skydda legitima intressen enligt artikel 6 (1) f GDPR har du rätt att i enlighet med artikel 21 GDPR när som helst invända mot behandlingen av dessa uppgifter av skäl som härrör från din speciella situation. Vi kommer då inte längre att behandla dessa personuppgifter om vi inte kan visa legitima skäl för behandlingen. Dessa måste åsidosätta dina intressen, rättigheter och friheter, eller så måste databehandlingen tjäna hävdandet, utövandet eller försvaret av rättsliga anspråk.


Nödvändighet att tillhandahålla personuppgifter 

Tillhandahållandet av personuppgifter för beslut om ingående av ett avtal, fullgörande av ett avtal eller för genomförande av åtgärder före ingående av avtal är frivilligt. Vi kan dock endast fatta ett beslut i samband med avtalsåtgärder om du tillhandahåller sådana personuppgifter som är nödvändiga för att ingå avtalet, fullgöra avtalet eller vidta åtgärder före avtalet.


Automatiserat individuellt beslutsfattande

För upprättande, uppfyllande eller genomförande av affärsrelationen samt för åtgärder före avtal använder vi i allmänhet inte helt automatiserat beslutsfattande enligt artikel 22 GDPR. Om vi använder dessa förfaranden i enskilda fall kommer vi att informera dig separat om detta eller få ditt samtycke, om detta krävs enligt lag.