Spring til hovedindhold

Gratis verzending bij besteding vanaf € 59,00!

De woom-winactie voor Koningsdag 2024 Deelnamevoorwaarden winactie

Organisator:

woom GmbH, Muthgasse 109 A, 1190 Wenen, Oostenrijk (hierna 'woom')

Door aan de winactie deel te nemen, gaat de deelnemer automatisch akkoord met deze deelnamevoorwaarden.


Recht op deelname

  • Alle natuurlijke personen van 18 jaar of ouder die in Nederland woonachtig zijn, mogen aan deze winactie deelnemen.
  • Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van woom en hun verwanten.


Winnen, bepaling van de winnaar en kennisgeving van het winnen

  • De winactie start op 5 april 2024 en eindigt op 27 april 2024, 23.59 uur.
  • Uit alle deelnemers die in aanmerking komen, worden na het sluiten van de winactie in totaal 11 winnaars gekozen. Dit gebeurt door middel van een trekking op 30-04-2024 in Wenen (Oostenrijk) door loting.
  • Er zijn​ 11 woom ORIGINAL-bikes in oranje (maat 1 tot 4 vrij te kiezen) ter waarde van in totaal 5.940,- euro te winnen. Betaling in contanten of het ruilen van de prijs is niet mogelijk.
  • Deelname aan de winactie is gratis.
  • De winnaars krijgen binnen twee weken na het sluiten van de winactie bericht per e-mail. De e-mail wordt naar het aangegeven e-mailadres verstuurd. Als de prijs niet binnen drie weken wordt geïnd, komt de prijs te vervallen. woom mag in dat geval een andere winnaar trekken. De prijs wordt opgestuurd naar het adres dat in de e-mail is aangegeven.
  • Als na het winnen van de prijs kansspelbelasting en/of btw is verschuldigd, zal woom deze kosten voor zijn rekening nemen. woom zal in deze gevallen ook zorg dragen voor het inhouden en/of aangeven van deze belastingen.


Uitsluiting en beëindiging

  • woom heeft het recht om de deelnemer van deelname aan de winactie uit te sluiten als deze voorwaarden worden geschonden. woom behoudt zich het recht voor om de winactie op elk moment vroegtijdig geheel of gedeeltelijk te stoppen, ook zonder inachtneming van de looptijd, of het verloop van de winactie te veranderen. Hierbij is alleen het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van bepalingen ten aanzien van tegenstrijdige wetten en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Deze deelnamevoorwaarden zijn in overeenstemming met de Nederlandse gedrags- en reclamecode voor kansspelen opgesteld. De uitsluiting van de winactie kan niet van rechtwege worden gecontroleerd. Klachten over de winactie moeten schriftelijk bij woom worden gemeld. Als een klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kan de betreffende deelnemer contact opnemen met de Nederlandse Kansspelautoriteit.


Bescherming van persoonsgegevens

  • woom verwerkt persoonsgegevens (naam, adres, leeftijd, e-mailadres, telefoonnummer) alleen volgens de wettelijke bepalingen van de Oostenrijkse privacywetgeving en alleen voor zover dit omwille van de doorgang van de winactie vereist is op basis van de uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, sub b AVG), en dan met name om contact op te nemen met de winnaars. Meer informatie is te vinden op (link naar privacyverklaring website).