Spring til hovedindhold

Gratis verzending bij besteding vanaf € 59,00!

Voorwaarden voor lidmaatschap van het upCYCLING-programma

Geldig vanaf 17 april 2023

woom GmbH, FN 39

Inkustraße 1–7, Halle 14, Top 5 

3400 Klosterneuburg, Oostenrijk
Telefoon: +43 800 404 332

E-mail: [email protected]


1. Toepasselijkheid 

1.1. Het upCYCLING-lidmaatschap omvat een systeem van tegoedbonnen met een eindige geldigheidsduur waarvoor aankopen moeten worden gedaan. Dit programma wordt door woom GmbH in diens webwinkel aan klanten aangeboden. De volgende voorwaarden gelden voor alle leden van het upCYCLING-programma.

1.2. Alle meerderjarige klanten woonachtig in een Europees land mogen deelnemen.

1.3. De klant gaat in het kader van de aanschaf van het lidmaatschap en de registratie op de website van woom akkoord met de huidige geldige versie van deze lidmaatschapsvoorwaarden. 

1.4. Aanvullende, strijdige of van deze voorwaarden afwijkende bepalingen maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij woom uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor de geldigheid ervan heeft gegeven. 2. Voorwaarden van het lidmaatschap

2.1 De prijs van het lidmaatschap bedraagt eenmalig 30 EUR. 

2.2 Het lidmaatschap is gebonden aan de aankoop van een woom-fiets (alle modellen, met uitzondering van de woom UP) in de webwinkel (aankopen via een fietshandelaar vormen geen aanleiding voor het lidmaatschap). Het lidmaatschap moet ofwel gelijktijdig met de online aankoop ofwel binnen een termijn van 30 dagen na aankoop worden aangevraagd met hetzelfde e-mailadres als waarmee de aankoop is gedaan. Het lidmaatschap wordt afgesloten aan de hand van de aankoopbevestiging die per e-mail wordt verzonden. De rekening geldt als bewijs van het lidmaatschap. Daarom is het belangrijk dat de klant de rekening bewaart, zodat deze rekening bij het verzilveren van het lidmaatschap kan worden overlegd. 3. Voorwaarden voor het ontvangen van de tegoedbon

3.1 Bij aankoop van een nieuwe woom-fiets binnen drie jaar na de aankoopdatum van de vorige woom-fiets en bij retournering van de fiets op basis waarvan het lidmaatschap is afgesloten, ontvangt de klant op vertoon van de rekening van de vorige woom-fiets een tegoedbon ter waarde van 30% van de op de rekening vermelde aankoopprijs van de oude woom-fiets, in de vorm van een kortingscode, die de klant eenmalig kan verzilveren in de webwinkel van woom. Houd er rekening mee dat deze tegoedbon uitsluitend in dezelfde webwinkel kan worden ingewisseld als die waarin de fiets is gekocht. De kortingscode is tot een jaar na uitgave geldig, kan worden ingewisseld voor korting op alle verkrijgbare modellen op de website en is overdraagbaar.

3.2 Het lidmaatschap is gebonden aan de oorspronkelijk gekochte woom-fiets en kan niet op een andere fiets worden overgedragen. Retournering van de woom-fiets waarmee het lidmaatschap is aangevraagd, is vereist om aanspraak te kunnen maken op de tegoedbon. De fiets mag niet ouder zijn dan drie jaar (gerekend vanaf de datum van aankoop) en moet in een rijklare en schone staat zijn. woom behoudt zich het recht voor van tevoren om foto's en video's van de gebruikte woom-fiets te vragen. Het is de verantwoordelijkheid van de verzender om de fiets deugdelijk en zorgvuldig te verpakken. woom behoudt zich het recht voor verstrekking van de tegoedbon op te schorten als de fiets buitengewoon vuil of niet rijklaar is.

3.4 Wil je je oude woom-fiets retourneren, een nieuwe woom-fiets kopen en daarbij meteen de tegoedbon verzilveren, neem dan even via [email protected] contact op met onze klantenservice. Je ontvangt dan van woom een retouretiket waarmee je je fiets kunt retourneren. Verpak de fiets goed en stuur die volgens de instructies naar ons terug. Wij nemen de verzendkosten voor onze rekening. De kosten van het verpakken komen voor jouw rekening. Zodra woom je fiets heeft ontvangen en gecontroleerd, ontvang je van ons de tegoedbon.

3.5 Maak je niet binnen 3 jaar gebruik van het upCYCLING-lidmaatschap, dan komt je recht op de tegoedbon te vervallen. Het bedrag dat je voor het lidmaatschap hebt betaald, krijg je dan niet terugbetaald.4. Wijzigingen aan programma, looptijd, opzegging

4.1 Het upCYCLING-lidmaatschap geldt drie jaar lang vanaf de datum waarop de woom-fiets is aangeschaft. Het upCYCLING-lidmaatschap kan op ieder moment schriftelijk worden opgezegd. Het lidmaatschapsgeld wordt dan niet terugbetaald.

4.2 woom behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de lidmaatschapsvoorwaarden te wijzigen of uit te breiden, het upCYCLING-programma te beëindigen of een ander programma in diens plaats aan te bieden. De huidige geldende versie van de lidmaatschapsvoorwaarden is via onze website op te vragen. 5. Slotbepalingen 

5.1 Er is overeengekomen dat de bevoegde lokale rechtbank voor 3400 Klosterneuburg exclusieve bevoegdheid heeft bij alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, inclusief (voorlopige) gevolgen. Dit geldt alleen wanneer de klant ondernemer is of wanneer een consument niet in Oostenrijk zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft op het moment dat de klacht wordt ingediend. Voor zover voor de consument volgens de wet een andere rechtbank bevoegd is, gaat deze voor.

5.2 Op deze overeenkomst is materieel Oostenrijks recht van toepassing, exclusief het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en de bepalingen ten aanzien van tegenstrijdige wetten. Bij consumenten geldt deze rechtskeuze alleen als dwingende bepalingen van het recht van het land waarin hij zijn gewone verblijfplaats heeft, geen voorrang hebben.

5.3 Wanneer in deze overeenkomst alleen in mannelijke vorm aan natuurlijke personen wordt gerefereerd, geldt dit in gelijke mate voor vrouwen, mannen en non-binaire personen. Wanneer aan specifieke natuurlijke personen wordt gerefereerd, moet steeds de juiste aanspreekvorm worden gebruikt. 

5.4 Wij verwerken de gegevens van leden uitsluitend voor zover vereist is voor de verdere afwikkeling en uitvoering van het lidmaatschap. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe we je gegevens verwerken. De verklaring vind je hier: https://woom.com/nl_NL/privacyverklaring.

5.5 Verder van toepassing zijn onze algemene voorwaarden, die je hier kunt vinden, en dan met name de bepalingen over het recht op herroeping, en het recht op de vrijwillig verlenging van de herroepingstermijn. 

5.6 Met je deelname aan het upCYCLING-programma lever je een belangrijke bijdrage aan CO₂-reductie en het milieu. Onze fietstechnici gaan je oude woom-fiets namelijk grondig controleren en certificeren. Daarna kan je fiets als tweedehands exemplaar naar een ander kind gaan, dat er dan weer allerlei magische momenten mee kan beleven.


Klosterneuburg, 27 maart 2023