Hoppa till huvudinnehållet

Låt sommaren vara för evigt: Vinn en gul woom-cykel!

Villkor för upCYCLING-medlemskap

Gäller fr.o.m. 17 april 2023

woom GmbH, FN 39

Inkustraße 1–7, Halle 14, Top 5 

3400 Klosterneuburg, Österrike
Telefonnummer: +43 800 404 332

E-post: [email protected]


1. Tillämpningsområde 

1.1. upCYCLING-medlemskapet är ett avgiftsbelagt och tidsbegränsat rabattprogram som woom GmbH erbjuder sina kunder i wooms nätbutik. Följande affärsvillkor gäller för alla medlemmar i upCYCLING-programmet.

1.2. Alla kunder som är myndiga och bosatta i ett europeiskt land kan bli medlemmar.

1.3. Inom ramen för köpet av medlemskapet och registreringen på wooms webbplats samtycker kunden till den respektive giltiga versionen av dessa affärsvillkor. 

1.4. Olika, motstridiga eller kompletterande affärsvillkor utgör, även om de är kända, inte en del av avtalet, såvida inte woom uttryckligen skriftligen samtyckt till deras giltighet. 2. Medlemskapets förutsättningar

2.1 Priset för medlemskapet utgörs av en engångsbetalning om 30 euro. 

2.2 Medlemskapet är bundet till köpet av en woom-cykel (alla modeller med undantag för woom UP) i wooms nätbutik (gäller ej för köp hos återförsäljare) och måste antingen tecknas i samband med onlineköpet eller inom 30 dagar efter onlineköpet med hjälp av samma e-postadress som användes för att genomföra köpet. E-postbekräftelsen från woom utgör en bekräftelse på att medlemskapet är igång. Fakturan fungerar som ett bevis på medlemskap. Det är därför viktigt att spara fakturan för att kunna visa upp den som bevis på medlemskap. 3. Förutsättningar för erhållande av rabatt

3.1 Vid köp av en ny woom-cykel inom tre år efter den gamla woom-cykelns inköpsdatum samt efter återlämnande av den woom-cykel som medlemskapet anslöts till från början får kunden efter uppvisande av fakturan för den gamla cykeln en rabatt om 30 % på inköpspriset (enligt fakturan) av den gamla cykeln. Denna rabatt erhålles i form av en rabattkod som kan lösas in i wooms nätbutik vid ett tillfälle. Viktigt att komma ihåg är att rabatten endast kan lösas in i samma nätbutik som användes för att köpa woom-cykeln. Rabattkoden gäller i ett år (räknat från utfärdandedatum) och kan lösas in på samtliga tillgängliga nätbutiker från woom. Rabattkoden får också överlåtas.

3.2 Medlemskapet är bundet till den ursprungligt inköpta woom-cykeln och kan inte överlåtas till en annan cykel. Det innebär att woom-cykeln som är kopplad till medlemskapet måste returneras för att kunna utnyttja rabatten. Cykeln får inte vara äldre än tre år (räknat från inköpsdatum) och måste vara i ett körbart och rent tillstånd. woom förbehåller sig rätten att i förväg begära bilder och videor på den använda woom-cykeln. Avsändaren ansvarar för en fackmässig och omsorgsfull paketering av cykeln. woom förbehåller sig dessutom rätten att neka inlösning av rabatten om cykeln inte är körduglig eller mycket smutsig.

3.4 Om du vill returnera en gammal woom-cykel och istället köpa en ny woom-cykel och därmed lösa in rabatten, kontakta vår kundservice på [email protected]. Du kommer att ställas en returetikett från woom till förfogande. Använd returetiketten för att returnera cykeln. Förpacka cykeln och skicka den till oss enligt anvisningarna. Vi bär fraktkostnaderna men du ansvarar för paketeringen. Du får rabattkoden skickad till dig så snart vi på woom tagit emot cykeln.

3.5 Om du inte gör anspråk på upCYCLING-medlemskapet inom 3 år förfaller din rätt till rabatten. Betalt belopp för medlemskapet återbetalas i sådant fall inte.4. Programändringar, löptid, uppsägning

4.1 upCYCLING-medlemskapet gäller i tre år räknat från woom-cykelns inköpsdatum. upCYCLING-medlemskapet kan sägas upp när som helst. Betalt belopp för medlemskapet återbetalas inte.

4.2 woom förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra eller utöka deltagarvillkoren och att helt ta bort eller ersätta upCYCLING-programmet med ett annat program. Villkoren går att läsa i respektive giltig version online på vår webbplats. 5. Slutbestämmelser 

5.1 För alla tvister som uppstår till följd av detta avtal, inklusive om förväntade effekter och efterverkningar, har enligt avtalet den lokala och för området aktuella domstolen för 3400 Klosterneuburg exklusiv behörighet. Detta gäller endast om kunden är ett företag och om konsumenten, vid tidpunkten då stämningsansökan inlämnas, inte är bosatt eller har sin vanliga vistelseort i Österrike och inte heller har sin anställning i landet. Om det för konsumenten gäller en annan rättslig behörighet har denna företräde.

5.2 Österrikisk materiell rätt gäller med undantag för FN:s konvention om internationella köp av varor och bestämmelser om fastställande av tillämplig lagstiftning. När det gäller konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det inte ersätter de tvingande bestämmelserna enligt gällande lag i den stat där konsumenten har sin normala vistelseort.

5.3 I den mån beteckningar som avser fysiska personer endast används i manlig form ska de likaledes även gälla kvinnor, män och ickebinära personer. När beteckningen används för bestämda fysiska personer ska könsspecifik form användas. 

5.4 Vi bearbetar endast personuppgifter som lämnats av medlemmar i den mån det krävs för hantering och genomförande av medlemskapet. Mer information om detta och hur vi behandlar dina uppgifter finns på https://woom.com/sv_SE/information-om-dataskydd.

5.5 Förutom våra allmänna villkor, som går att läsa här, gäller även ångerrätten och den frivilligt förlängda returrätten. 

5.6 Genom att delta i upCYCLING-programmet gör du en viktig insats för lägre CO₂-utsläpp och klimatarbetet. Våra cykeltekniker genomför nämligen en omsorgsfull och omfattande kontroll av den gamla woom-cykeln – så att den i sin tur kan ge ett annat barn många magiska ögonblick i form av en ”Certified-Pre-Owned-Bike“.


Klosterneuburg den 27 mars 2023