Hoppa till huvudinnehållet

Låt sommaren vara för evigt: Vinn en gul woom-cykel!

Tävlingsvillkor

Arrangör:

woom GmbH, Muthgasse 109 A, 1190 Wien, Österrike (nedan kallat "woom")


Genom att delta i utlottningen godkänner deltagarna uttryckligen dessa tävlingsvillkor.


Vilka kan delta?

Alla fysiska personer som har fyllt 18 år och är skrivna i Sverige kan delta.

Följande får inte delta i tävlingen: woom-anställda liksom deras familjemedlemmar och nära släktingar.


Priser, dragning, information till vinnarna

  • Utlottningen startar den 30 maj 2024 och slutar den 23 juni 2024, kl. 23.59.
  • När utlottningstiden har gått ut lottas totalt 11 vinnare ut bland de kvalificerade tävlingsdeltagarna genom en dragning den 25/6 2024 i Wien (Österrike).
  • Vinsterna är​ 11 woom ORIGINAL-cyklar i sunny yellow (i valfri storlek 1 till 4) till ett sammanlagt värde av högst 71 489 kr. Vinsten kan inte bytas eller lösas in mot kontanter. 
  • Alla deltagare informeras om de har vunnit eller ej via mejl som skickas till den angivna adressen inom två veckor efter sista tävlingsdag. Deltagare som inte har vunnit får ett presentkort till ett värde av 60 kr.
  • Vinster som inte har hämtats ut inom tre veckor förfaller. woom har i så fall rätt att använda samma pris i en annan extradragning bland deltagarna. Vinsterna skickas med post till vinnarna till den adress som angetts via mejl.


Uteslutning och utlottningens slut

  • woom har rätt att utesluta deltagare som bryter mot tävlingsvillkoren. woom förbehåller sig även rätten att när som helst, utan hänsyn till stipulerade frister, helt eller delvis avsluta tävlingen eller göra ändringar i tävlingsarrangemangen. Vid eventuella konflikter med annan lagstiftning eller köplagen enligt FN-konventionen gäller enbart svensk lagstiftning. Dragningsresultatet kan inte överklagas. Klagomål avseende tävlingen ska skickas skriftligen till woom.


Dataskydd

  • woom behandlar personuppgifter (namn, adress, ålder, e-postadress, telefonnummer) endast inom ramen för de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och endast i den mån så krävs för att genomföra midsommarutlottningen baserat på avtalets fullgörande (art 6.1 b i EU:s allmänna dataskyddsförordning) och i synnerhet för att kunna kontakta vinnare. Mer information finns under https://woom.com/sv_SE/information-om-dataskydd.