Spring til hovedindhold

Lad sommeren vare evigt: Vind en gul woom-cykel!

HENVIS-EN-VEN VILKÅR OG BETINGELSER

woom GmbH

woom GmbH (“woom”, “vi”) Inkustraße 1–7, Halle 14, Top 5, 3400 Klosterneuburg, Østrig tilbyder kunder mulighed for at modtage rabatter til fremtidige køb på https://woom.com/da_DK ved at henvise nye kunder (“kampagnen”) i overensstemmelse med disse Vilkår og betingelser. Hvis du deltager i kampagnen, accepterer du dermed disse Vilkår og betingelser (“Vilkår”). Derudover er du underlagt wooms øvrige generelle Vilkår og betingelser og wooms generelle politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Kampagnen leveres af Friendbuy, Inc., 925 N La Brea Ave 4th Floor, Los Angeles, CA 90038 (“Platformsudbyder”). Ved at deltage i kampagnen accepterer du, at dine data behandles af platformsudbyderen i forbindelse med deltagelsen i kampagnen. Se yderligere information om platformsudbyderen i oplysningerne om databeskyttelse i slutningen af disse Vilkår og betingelser.

 • Henvist ven. Den henviste ven og henviseren kan ikke være samme person (for eksempel ved at bruge en anden e-mailadresse), eller en person fra samme husstand, og personen skal være min. 18 år gammel og bosiddende i Danmark.
 • Kvalificeret henvisning. En kvalificeret henvisning er defineret som et køb af en woom cykel på https://woom.com/da_DK af en person, der opfylder følgende kriterier (1) de er blevet henvist af en henviser, (2) de er førstegangskøbere på https://woom.com/da_DK; og (3) de kommer til vores hjemmeside ved at klikke på linket til kampagnen, som de har modtaget af henviseren og (4) købet er et køb af en cykel ("Henvist ven"). Du er begrænset til én kvalificeret henvisning for hver henvist ven. Det vil sige at yderligere/gentagne køb foretaget af en henvist ven ikke tælles som yderligere kvalificerede henvisninger.
 • Kvalificeret cykelkøb. Et kvalificeret cykelkøb er et køb, der omfatter en woom cykel og opfylder alle andre betingelser, der er angivet i disse vilkår og betingelser.
 • Vennerabat. Henviste venner modtager en rabatkode på 200 DKK til et kvalificeret køb. Koden kan bruges ved kassen (“Vennerabat”). Kuponkoden udløber 12 måneder fra den dato, den blev sendt til dig via e-mail. Derefter kan kuponkoden ikke længere bruges.
 • Henvisningsrabatter. Henvisere er berettiget til en henvisningsrabat i form af et gavekort på 200 DKK (tohundrede) for hver kvalificeret henvisning (“Henvisningsrabat”). Gavekortet kan bruges til køb på hjemmesiden https://woom.com/da_DK under den betingelse, at henviseren bruger et samlet minimumsbeløb i en enkelt ordre (før alle gebyrer, inklusive skatter, rabatter, forsendelse, returnering, tilbageførsler og/eller andre tredjepartsgebyrer) på 200 DKK (tohundrede) for hvert gavekort, der bruges til det pågældende køb. Flere gavekort kan bruges sammen og kan anvendes sammen med andre rabatter under ovenstående betingelser. Det maksimale antal kvalificerede henvisninger optjent pr. kalenderår må ikke overstige 50 kvalificerede henvisninger.
 • Returnering af produkter fra en kvalificeret henvisning. woom forbeholder sig retten til at trække den relevante henvisningsrabat tilbage, hvis en ordre, der er en del af en kvalificeret henvisning, returneres til woom eller annulleres af den henviste ven inden for tredive (30) dage efter købsdatoen. Henvisningsrabatter tildeles, når woom har bekræftet, at en ven har gennemført et kvalificeret køb. Der vil være en rimelig forsinkelse mellem afslutningen af en kvalificerende aktivitet, og det tidspunkt, hvor gavekortet sendes til henviseren.
 • Berettigelse. Berettigelse er udelukkende begrænset til enkeltpersoner, der er bosiddende i EU. Deltagere (henvisere og henviste venner, som defineret heri) skal være mindst 18 år gamle. Derudover skal alle henvisere have tilladelse til at videregive de personlige oplysninger (f.eks. navn og e-mailadresse) på hver henvist ven. Den henviste ven og henviseren kan ikke være samme person (for eksempel ved at bruge en anden e-mailadresse), eller en person fra samme husstand. Kampagnen kan ikke bruges af selskaber, virksomheder eller teams.
 • Ingen spam. Du skal overholde al gældende "SPAM"-lovgivning. For eksempel skal e-mails oprettes og distribueres på en personlig måde, og massedistribution af e-mails frarådes. Enhver distribution af dit henvisningslink, der kan udgøre uopfordret kommerciel e-mail eller "spam" i henhold til enhver gældende lovgivning, er udtrykkeligt forbudt og vil føre til øjeblikkelig opsigelse af din konto og udelukkelse fra wooms kampagne. Du skal holde woom, wooms direktører, embedsmænd, ansatte, aktionærer, agenter og efterfølgere skadesløse fra og imod ethvert krav, der måtte opstå fra ulovlig videresendelse eller deling af henvisningslinket.
 • Ret til at lukke konti. woom vil overvåge overholdelse af reglerne for kampagnen. woom forbeholder sig retten til at lukke kontoen/konti for henviser og/eller henvist ven og at anmode om korrekt betaling, hvis henviseren og/eller den henviste ven forsøger at bruge woom kampagnen på en tvivlsom måde eller overtræder disse vilkår og betingelser.
 • Ret til at annullere kampagnen eller ændre vilkår. woom forbeholder sig retten til at annullere og ændre til enhver tid efter eget skøn uden varsel. Du vil dog være berettiget til at modtage rabatten for eventuelle henvisninger, før kampagnen trækkes tilbage.
 • Yderligere vilkår, betingelser, undtagelser og begrænsninger. Alle rabatter for venner og henvisninger leveres "SOM DE ER" og kan ikke overføres, og der vil ikke blive tilbudt et kontant alternativ som erstatning for henvisningsrabatterne. Alle andre omkostninger, gebyrer eller udgifter, der ikke udtrykkeligt er inkluderet som en del af henvisningsrabatterne, er dit eget ansvar. Du er ansvarlig for at betale eventuel skat af værdien af den eller de rabatter, vi udsteder til dig. Yderligere vilkår, betingelser, undtagelser og begrænsninger kan gælde for rabatter eller din brug af rabatter.


Personlige oplysninger Henvis en ven-kampagnen

Dataansvarlig:

woom GmbH (herefter "vi" eller "woom" eller "Dataansvarlig")

Inkustraße 1–7 Halle 14, Top 5 3400 Klosterneuburg, Østrig

Paul Fattinger, CEO

[email protected]

Tlf.: +43 800 404 332


Databeskyttelsesansvarlig:

dsgvoschutzteam.com — Lukmann Consulting GmbH

Dipl. Ing. Walter Lukmann

Packerstrasse 183

A-8561 Söding

Mail: [email protected]

Tlf.: +49 7223 95 666 77


Kategorier af definitionsdata:

Brugerkonti: registreringsdata, adgangskoder, brugernavn

Data til personlig identifikation: e-mailadresse, navn, titel, adresse, vens navn og e-mailadresse

Data for elektronisk identifikation: ip-adresse, cookies, elektronisk signatur, browserdata, slutbrugerenhed, adgangstid, tidspunkt for samtykke, operativsystem, henviser-URL


Generel information om formål og lovlighed af behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), i det omfang det er nødvendigt for indgåelse, implementering eller opfyldelse af en kontrakt, eller for implementering af prækontraktuelle foranstaltninger. I det omfang personoplysninger er nødvendige for indgåelse eller gennemførelse af et kontraktforhold eller i forbindelse med gennemførelsen af prækontraktuelle foranstaltninger, er behandlingen lovlig i henhold til artikel 6 (1) litra b GDPR.

Hvis du giver os dit udtrykkelige samtykke til at behandle personoplysninger til specifikke formål (f.eks. overførsel til tredjeparter, evaluering til markedsføringsformål eller annoncering via e-mail), er lovligheden af denne behandling baseret på dit samtykke i henhold til artikel 6 (1) a GDPR. Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden.

Hvis det er nødvendigt og lovligt, behandler vi dine data ud over de faktiske kontraktlige formål til opfyldelse af juridiske forpligtelser i henhold til artikel 6 (1) litra c GDPR. Derudover kan behandling udføres for at beskytte vores eller tredjeparters legitime interesser og for at forsvare og gøre retskrav gældende i henhold til artikel 6 (1) litra f GDPR. Hvis det er nødvendigt informerer vi dig særskilt med angivelse af den legitime interesse, i det omfang dette er påkrævet ved lov.


Tilmelding til kampagnen

Formål: En registrering på platformen er nødvendig for at deltage i kampagnen.

Datakategorier: brugerkonti, data til personlig identifikation 

Opbevaring: i overensstemmelse med lovkrav.

Registrerede: deltagere i kampagnen

Lovlig behandling: opfyldelse af en kontrakt Artikel 6 (1) litra b GDPR

Datamodtagere: platformsudbyder, controller


Tilvejebringelse og drift af platformen

Formål: Teknisk infrastruktur leveres af Code 57, Ksiecia Witolda 46/27, Wroclaw, Polen, der modtager tekniske data. For at yde support har udbyderen adgang til yderligere data.

Datakategorier: brugerkonti, data til personlig identifikation, data til elektronisk identifikation 

Opbevaring: i overensstemmelse med lovkrav.

Registrerede: deltagere i kampagnen

Lovlig behandling: opfyldelse af en kontrakt Artikel 6 (1) litra b GDPR, legitim interesse Artikel 6 stk. 1 litra f GDPR

Datamodtagere: platformsudbyder


Tilvejebringelse af rabatkoden 

Formål: Modtagerne modtager en rabatkode, som kan deles med andre for at få rabatter eller andre fordele.

Datakategorier: data til elektronisk identifikation 

Opbevaring: i overensstemmelse med lovkrav.

Registrerede: deltagere i kampagnen

Lovlig behandling: opfyldelse af en kontrakt Artikel 6 (1) litra b GDPR

Datamodtagere: controller


Overførsler til tredjeland

En overførsel til et tredjeland er ikke tilsigtet.


Varighed af dataopbevaring

I det omfang det er nødvendigt, behandler og opbevarer vi dine personoplysninger i den tid, vores forretningsforhold varer, eller til opfyldelse af kontraktlige formål. Derudover er vi underlagt forskellige opbevarings- og dokumentationsforpligtelser. Endelig afhænger opbevaringsperioden også af de lovbestemte begrænsningsfrister.


Dine rettigheder

Registrerede har ret til information i henhold til artikel 15 GDPR, ret til berigtigelse i henhold til artikel 16 GDPR, ret til sletning i henhold til artikel 17 GDPR, ret til begrænsning af behandling i henhold til artikel 18 GDPR, ret til underretning i henhold til artikel 19 GDPR og ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 GDPR. Derudover har du ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed i henhold til artikel 77 GDPR, hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger ikke er lovlig. Retten til at klage berører ikke andre administrative eller retslige midler.

Hvis behandlingen af data er baseret på dit samtykke, er du til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke til brugen af dine personoplysninger tilbage i henhold til artikel 7 GDPR. Bemærk, at tilbagetrækningen af dit samtykke kun er gældende for fremtiden. Behandling, der fandt sted før tilbagetrækningen af dit samtykke, påvirkes ikke. Bemærk også, at vi muligvis skal opbevare visse data i en vis periode for at overholde lovkrav.

For at beskytte dine rettigheder kan du kontakte os ved hjælp af de angivne kontaktoplysninger.


Ret til indsigelse

I det omfang behandlingen af dine personoplysninger udføres af hensyn til beskyttelse af legitime interesser i henhold til artikel 6 (1) litra f GDPR har du i henhold til artikel 21 GDPR ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af disse data til enhver tid af årsager, der skyldes din særlige situation. Vi vil derefter ikke længere behandle disse personoplysninger, medmindre vi kan påvise legitime grunde til behandlingen. Disse skal tilsidesætte dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen skal tjene til at hævde, udøve eller forsvare retskrav.


Nødvendigheden af at levere personlige data 

Levering af personoplysninger til beslutning om indgåelse af en kontrakt, opfyldelse af en kontrakt eller til gennemførelse af prækontraktuelle foranstaltninger er frivillig. Vi kan dog kun træffe en beslutning i forbindelse med kontraktlige foranstaltninger, hvis du afgiver personoplysninger, som er nødvendige for indgåelse af kontrakten, opfyldelse af kontrakten eller prækontraktuelle foranstaltninger.


Automatiseret individuel beslutningstagning

Til etablering, opfyldelse eller gennemførelse af forretningsforholdet samt til prækontraktuelle foranstaltninger anvender vi generelt ikke fuldautomatisk beslutningstagning i henhold til artikel 22 GDPR. Skulle vi bruge disse procedurer i enkelte tilfælde, informerer vi dig særskilt herom eller indhenter dit samtykke, hvis dette er påkrævet ved lov.