Spring til hovedindhold

Gratis levering ved ordrer fra 400 DKK!

Betingelser for deltagelse


Arrangør:

woom GmbH, Inkustraße 1 – 7/Halle 14/ Top 5, 3400 Klosterneuburg (i det følgende "woom")


Kriterier for deltagelse

  • Alle fysiske personer over 14 år er berettigede til at deltage. Der kræves samtykke fra en juridisk repræsentant for deltagelse af personer under 14 år.
  • Ansatte hos arrangørerne samt pårørende til sådanne medarbejdere og deres pårørende er udelukket fra deltagelse.
  • Deltagelsen forudsætter, at I accepterer disse betingelser. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltageren eller dennes værge disse betingelser og bekræfter, at de er blevet læst og forstået.


Betingelser for deltagelse

  • Man skal være tilmeldt nyhedsbrevet for at deltage. Deltagelsen er ikke afhængigt af et køb.
  • Ved at tilmelde sig nyhedsbrevet kan nyhedsbrevsabonnenter deltage i nyhedsbrevslodtrækningen ved at tilmelde sig konkurrencen og acceptere betingelserne for deltagelse. 


Gevinster, lodtrækning, besked til vinderen

  • Der udloddes i alt tre woom bikes blandt alle berettigede deltagere en gang om måneden efter tilmeldingsfristen (ved månedens udgang).
  • Hver nyhedsbrevsabonnent kan maksimalt vinde én woom bike i den ønskede størrelse. Cykelmodel og farve vælges af woom. Gevinsten kan ikke udbetales i kontanter eller ombyttes.
  • For at få præmien leveret skal vinderen sende sine kontaktoplysninger (det fulde for- og efternavn, adresse og postnummer) via e-mail til [email protected] inden for 30 dage efter vinderen har modtaget bekræftelsen af præmien på e-mail. Den respektive vinder bærer det fulde ansvar for korrektheden af disse data. 

Der kan gøres krav på den respektive præmie inden for en periode på 30 dage ved at sende kontaktoplysningerne via e-mail. Herefter frafalder kravet. I så fald er woom berettiget til at gennemføre endnu en lodtrækning som erstatning.


Udelukkelse, afslutning

woom forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der overtræder betingelserne for deltagelse eller forsøger at påvirke konkurrencen på nogen måde gennem teknisk manipulation. Dette gælder især, hvis der angives forkerte oplysninger. I tilfælde af udelukkelse fra konkurrencen må woom efterfølgende trække præmierne tilbage.

woom påtager sig intet ansvar for tekniske mangler, fejlagtige datatransmissioner eller tekniske problemer, der kan påvirke deltagelse i konkurrencen.


Databeskyttelse

woom behandler kun persondata inden for rammerne af databeskyttelseslovens bestemmelser og kun for så vidt det er nødvendigt til konkurrencens formål – det gælder især, når vinderne skal informeres. 

Vi behandler den oplyste e-mailadresse for deltagelse i konkurrencen og lodtrækningen. Når der trækkes en vinder, behandler vi navnet og adresseoplysningerne, der er angivet til levering af præmien.

Oplysningerne videregives ikke til tredjemand, medmindre dette er nødvendigt for at gennemføre konkurrencen (postomdeling + telefonnummer). Dataene slettes, når konkurrencen er afsluttet.

Vi behandler de data, der kræves til tilmeldingen til nyhedsbrevet (navn, e-mailadresse), med abonnentens udtrykkelige samtykke, for at sende relevant og interessant information om vores virksomhed, vores produkter og vores tjenester via e-mail. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes med øjeblikkelig virkning uden at angive en grund.

Yderligere informationer om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, står i >>woom Informationer om databeskyttelse


Afsluttende bestemmelser 

Hele konkurrencen er underlagt østrigsk lov med undtagelse af lovvalgsreglerne. Kontrol af lodtrækningen ad rettens vej er udelukket. Der kan ikke føres korrespondance om konkurrencen. Der kan ikke fremsættes retskrav om udbetaling af gevinster.

Eventuelle skatter og afgifter skal afholdes af modtageren af præmien.

Skulle enkelte bestemmelser i disse betingelser for deltagelse være eller blive ugyldige, påvirker det ikke den juridiske gyldighed af de resterende betingelser for deltagelse. De erstattes af en bestemmelse, der svarer til formålet med den ugyldige bestemmelse.

Få mere information på www.woom.com.