Spring til hovedindhold

Gratis levering ved ordrer fra 400 DKK!

Bæredygtighed

Velkommen i vores område om bæredygtighed

Her fortæller vi om vores bidrag til beskyttelse af miljø og klima, om social retfærdighed og lige muligheder for alle. Her kan du også læse, hvor langt vi er nået. Til en start: Vi glæder os over din feedback samt forslag til, hvordan vi kan forbedre vores virksomhed og vores produkter endnu mere.Skriv os herom til:

[email protected]


Miljøvenlig mobilitet er en del af vores DNA


Produkter med lang levetid: Vi bygger og sælger helt lette børnecykler af en fremragende kvalitet. Hver woom bike skal ikke kun glæde et barn, men mange børn.

Miljøvenlig livsstil: Vores cykler skal være så gode, at de hjælper vores kunder til uforglemmelige oplevelser. Vi håber, at mennesker, der som børn har oplevet magiske momenter på cykelture, som voksne også hopper op på cyklen og dermed er med til at formidle budskabet om ændring i trafikken.


Vores vigtigste tiltag til bæredygtighed


  • Vi beregner hvert år vores CO2-fodaftryk. Vi har indsamlet disse data siden 2020 iht. standarderne fra Greenhouse Gas Protocol. Og vi udvikler tiltag til at reducere vores CO2 på baggrund af denne beregning. Vi ønsker at spare mindst 42 % inden 2030 i alle vores filialer.
  • Vi indgår partnerskaber til en bæredygtig cykelbranche. Vores endelige mål er en bæredygtig revolution inden for branchen. Men dette opnår vi kun sammen med andre virksomheder, hvorfor vi blandt andet har underskrevet Bike Charta og Climate Commitment.
  • Vi påtager os ansvaret for vores leveringskæde. Vores adfærdskodeks (Code of Conduct) foreskriver fair og miljøvenlige produktionsforhold. Vi kræver af vores partnere, at de forpligter sig til kodeksens principper.
  • Vi henter cykelproduktionen til Europa. For fremtiden ønsker vi så korte transportveje som muligt. Halvdelen af slutproduktionen til de europæiske markeder udføres allerede nu i en fabrik i Świebodzin i Polen. Derudover bestiller vi ofte vores komponenter fra europæiske leverandører og arbejder på at skabe produktionskapaciteter i Europa.

Vores grundlag: Bæredygtige udviklingsmål i UN


Bæredygtighed er et af de vigtigste virksomhedsmål for woom. For det første skal vores produkter begejstre så mange børn som muligt for cykling og dermed for en bæredygtig mobilitetsform. Derudover stræber vi mod at udforme alle aspekter i virksomheden miljø- og klimavenligt samt socialt retfærdigt og fair.

"Bæredygtighed er ikke kun et ord, men en udlevet virksomhedsfilosofi."

Paul Fattinger (CEO)

Vores ESG-team har siden oktober 2021 taget sig af den strategiske omsætning af økologisk og social bæredygtighed hos woom samt vores leverandørkæde. ESG står for "environmental, social and corporate governance".

I forbindelse med vores bestræbelser inden for bæredygtighed understøtter vi FN's Sustainable Development Goals (SDGs). De 17 verdensmål giver en orienteringshjælp til håndteringen af nutidens globale udfordringer, herunder fattigdom, klimakrise, ulighed, miljøforurening, fred og retfærdighed. FN's 17 globale bæredygtighedsmål er alle lige vigtige og er knyttet tæt sammen.

Vores fokus ligger på syv SDGs. Vi ser her den stærkeste tilknytning til woom og kan også her gøre noget direkte:


#3: SUNDHED OG TRIVSEL

#5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

#8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

#11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

#12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

#13: KLIMAINDSATS

#17: PARTNERSKABER FOR HANDLING


Bæredygtighedsaspekt 1 Vores woom bikes

#3: SUNDHED OG TRIVSEL

#11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

#12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION


Vi ser cykling som et godt instrument til at gøre mobiliteten i byer og lokalsamfund mere klimaneutral, sundere, mere effektiv og lykkelig. Og derfor yder vi med hver woom et bidrag til en miljøvenlig mobilitet og til en fremtid værd at leve i.

Vores woom bikes er derudover også helt lette. Og dermed forbedrer vi ikke kun cyklingen, men reducerer også CO2-emissioner under transporten.

Tidløst design og materialer af høj kvalitet øger brugstiden. Jo længere en woom bike gives videre og bruges af vores kunder, desto bedre er det. Derfor får vi gennemtestet vores produkter i uafhængige testlaboratorier, så vi er sikre på, at børn altid er sikre og har stor glæde af turene.

Vores udviklings- og designteam tager altid højde for, at cyklerne nemt skal kunne repareres. Så skulle noget gå i stykker eller blive slidt, har vi et stort lager af reservedele.

Vi informerer vores kunder om den rigtige cykelpleje på vores website, hvor vi også har videoer med vejledninger til, hvordan mindre reparationer og pleje kan udføres. Reservedelene kan derfor nemt monteres af enhver.

Og derudover findes vores program upCYCLING, som fungerer efter princippet af kredsløbsøkonomi: Vi tager gerne en brugt woom tilbage og giver den et nyt liv. Vores kunder får derfor rabat på den næste model.

Bæredygtighedsaspekt 2 Vores partnerskaber

#17: PARTNERSKABER FOR HANDLING


Sammen er vi stærke og kan gøre cykelbranchen bæredygtig. Vi satser derfor på partnerskaber og initiativer i hele branchen. Derudover samarbejder vi med andre virksomheder, partnere inden for levering, kommuner, NGO'er samt stakeholders.

De sidste par år bliver det meste af wooms reklamemidler fremstillet af det østrigske trykkeri Druckerei Janetschek iht. det østrigske miljøtegn.

Marts 2022 underskrev woom "Bike Charta", der er en handlingsplan for socialt ansvar for virksomheder til skånsom brug af ressourcer, bæredygtighed og klimabeskyttelse for produkter og tjenesteydelser inden for cykelbranchen. Vi sætter dermed et tegn for en bæredygtig cykelbranche og ønsker dermed at appellere til andre virksomheder også at underskrive Bike Charta.

Et par måneder senere, i maj 2022, underskrev woom så også "Climate Commitment" fra den almennyttige organisation "Shift Cycling Culture". Med denne forpligtelse påtager vi os ansvaret for vores virksomheds og cykelbranchens indflydelse på FN's klimamål og forpligter os til at nå disse mål sammen.

Vi ved at opgaven er svær og stor. Vi måler vores CO2-emissioner, fastlægger tiltag og mål for at reducere disse og fortæller om dette. Underskriften på denne forpligtelse er dog kun starten.

Bæredygtighedsaspekt 3 Vores handlinger

#13: KLIMAINDSATS

#17: PARTNERSKABER FOR HANDLING


Vi ønsker at yde et bidrag til at vores miljø også beskyttes og bibeholdes til de kommende generationer.

Siden 2020 beregner vi vores CO2-fodaftryk hvert år iht. standarden Greenhouse Gas Protocol. Ud fra resultaterne og de afledte erkendelser har vi fastlagt et ambitiøst mål til en CO2-reduktion:

Inden 2030 skal woom have reduceret de klimaskadelige emissioner med mindst 42 %.

Vores reduktionsmål omfatter alle direkte emissioner samt energiforbruget i vores virksomheder. Også de indirekte emissioner, som for eksempel under produktion og transport, måler vi og træffer tiltag for at reducere disse.

Vores reduktionsmål er blevet accepteret af Science Based Targets initiative (SBTi), verdens mest kendte og populære klimabeskyttelsesinitiativ, og offentliggjort på deres website.

SBTi – et samarbejde mellem Carbon Disclosure Project, UN Global Compact, World Resources Institute og WWF – understøtter virksomheder i at sætte individuelle, videnskabeligt baserede CO2-reduktionsmål

Mere end 2.100 virksomheder deltager i SBTi på verdensplan. Målet er: At begrænse den globale opvarmning til maksimalt 1,5 °C, som det er blevet fastlagt i Parisaftalen om klimaændringer.

Bæredygtighedsaspekt 4 Vores leverandørkæde

#3: SUNDHED OG TRIVSEL

#8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

#12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

#13: KLIMAINDSATS


Som en af førende producenter af børnecykler, mode og tilbehør til cykler til børn er det vores ønske at lede vores virksomhed på en etisk, social og økologisk ansvarsfuld måde. Vores produkter betyder alt for os. Derfor er det en selvfølge for os at fokusere på dem, der fremstiller dem.

Vi ønsker kun at arbejde sammen med leverandører, der producerer ansvarsbevidst og bæredygtigt og som selv påtager sig tilsvarende standarder inden for bæredygtighed og oplyser om dette.

For at sikre at vores værdier og principper overholdes i leverandørkæden har vi udarbejdet en adfærdskodeks, woom Code of Conduct. Grundlaget i denne er de ti principper fra UN Global Compact, konventionerne i International Labour Organization fra de Forenede Nationer (ILO), FN's børnekonvention samt gældende lov i virksomhedslandet.

Inden juli 2022 havde allerede 93 % af vores leverandører underskrevet denne adfærdskodeks. Vi arbejder på at øge dette tal til 100 % og er p.t. i gang med forhandlinger herom. Derudover udvikler vi også en omfangsrig audit for at kunne bekræfte overholdelsen af vores adfærdskodeks i produktionsstederne.

Made in Europe: Siden 2021 kommer woom bikes til det europæiske marked fra vores partnerfabrik i Polen. woom ORIGINAL bikes færdiggøres i Świebodzin på en fabrik fra den tyske virksomhed SPRICK CYCLE GmbH. Men det er kun starten.

Vi ønsker at skabe flere monterings- og produktionskapaciteter i den Europæiske Union. Det er vort mål at fremstille for fremtiden i Europa for Europa. Dermed er det ikke kun nemmere at sørge for optimale arbejdsforhold hos leverandørerne, men også at forkorte transportvejene og gøre disse mere miljøvenlige.

Bæredygtighedsaspekt 5 Vores medarbejdere og virksomheder

#5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

#8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

#11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

#13: KLIMAINDSATS


I alle woom virksomheder tilstræber vi en virksomhedskultur, der fremmer diversitet og som er imod enhver form for diskriminering – uanset om det drejer sig om køn, oprindelse, religion eller seksuel orientering

woom er en familievenlig virksomhed med utallige sociale ydelser til vores medarbejdere. Vi glæder os over enhver vækst i woom familien og understøtter vores unge forældre, hvor vi kan.

Vi inviterer også vores medarbejdere til at cykle på arbejde. Vi har derfor indrettet brusekabiner i virksomhederne og foranstalter jævnligt bilfrie dage for at styrke bevidstheden om klimavenlige arbejdsveje.

På vores kontor i Klosterneuburg i Østrig samt i vores virksomhed i Austin, Texas, USA, bruger vi 100 % økologisk strøm. I Klosterneuburg sørger vi også for korte leverings- og transportveje, idet vi køber regionalt ind og bruger regionale tjenesteudbydere.

Vores kontormateriale er som regel certificeret med miljømærket "Blauer Engel". Toiletpapir og papirklude fremstilles af genvundne råstoffer, og rengøringsmidler, der bruges til kontor og lagerhaller, fremstilles primært økologisk.

Siden den 1. juli 2022 har vi kun el-biler i vores vognpark. Før vi køber nye køretøjer og redskaber, overvejer vi altid muligheden for reparationer. Det som ikke længere kan repareres, erstattes målrettet af energieffektive produkter.

Takket være energibesparende LED-lamper og genopladelige batterier sparer vi på strømmen og skåner ressourcerne. Når en medarbejder en sjælden gang har brug for batterier, indsamler vi målrettet de gamle og bortskaffer disse korrekt.

Bæredygtighedsaspekt 6 Vores velgørenhedsarbejder

#3: SUNDHED OG TRIVSEL

#11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

#17: PARTNERSKABER FOR HANDLING


Med FN's bæredygtige udviklingsmål opfordres virksomheder til at minimere de negative indvirkninger fra deres handlinger og til at maksimere de positive indvirkninger. For at opnå dette arbejder woom sammen med forskellige NGO'er i forskellige områder.


NGO'er, som vi samarbejder med:


  • Til vores julekampagne 2019 startede vi indsamlingskampagnen Bells for a Better Life, med hvilken vi understøttede World Bicycle Relief. Denne NGO har som mål at støtte mennesker i landlige udviklingsområder for at hjælpe dem ud af fattigdom mod en bedre fremtid med en cykel.
  • Siden sommeren 2020 understøtter woom socialrådgivningen fra Caritas. Som følge af Covid-19 krisen stod mange – allerede fattigdomsramte – familier endnu mere over for flere sociale og finansielle udfordringer. Caritas er en pålidelig partner, sammen med hvilken vi sikrer, at hjælpen ankommer der, hvor der er brug for den.
  • For vores velgørenhedsprojekt sammen med SOS Børnebyer, hvor vi i julen 2021 gav over 1.500 farverige hjelme til SOS-Børnebyer i Østrig, fik vi udmærkelsen "erhvervslivet hjælper" ("Wirtschaft Hilft Award") i kategorien små og mellemstore virksomheder Vi understøtter også mennesker i Ukraine med et bidrag til "SOS Børnebyer i verden".
  • Derudover har woom i mange år arbejdet sammen med kommuner, organisationer og initiativer inden for trafikpolitik for at forbedre en bæredygtig ændring i trafikken – herunder cykellobbyen "Radlobby Österreich", cykelkampagnen "Fahr ein schöneres Hamburg", mobilitetsprisen fra "Verkehrsclub Österreich" eller cykellegepladser fra "Mobilitätsagentur" i Wien, Østrig.

#woomcares