Spring til hovedindhold

Lad sommeren vare evigt: Vind en gul woom-cykel!

Betingelser for deltagelse i konkurrencen

Arrangør:

woom GmbH, Muthgasse 109 A, 1190 Wien, Østrig (herefter „woom“)

Ved deltagelse i konkurrencen accepterer deltageren udtrykkeligt disse betingelser.


Kriterier for deltagelse

  • Alle fysiske personer over 18 år med fast bopæl i Danmark er berettigede til at deltage.
  • Ansatte hos woom samt nært relaterede til disse er udelukket fra deltagelse.


Præmier, lodtrækning, besked til vinderen

  • Konkurrencen starter den 30. maj 2024 og slutter den 23. juni 2024 kl. 23.59.
  • Efter deltagelsesfristens udløb vil der blive trukket lod om i alt 11 vindere blandt alle berettigede deltagere via lodtrækning den 30.04.2024 i Wien, Østrig.
  • Der udloddes 11 woom ORIGINAL-cykler i sunny yellow (frit valg i størrelserne 1 til 4) med en samlet værdi på op til 49.489 kr. Præmien kan ikke ombyttes eller udbetales i kontanter.
  • Alle deltagere vil inden for to uger efter sidste deltagelsesfrist blive informeret om, hvorvidt de har vundet eller ej, hvilket sker via e-mail til den angivne e-mail-adresse. Deltagere, der ikke har vundet, vil modtage et gavekort til en værdi af 40 kr. Indløses gevinsten ikke inden for tre uger, bortfalder den, hvorefter woom er berettiget til at foretage en ny lodtrækning. Præmierne vil blive fremsendt til vinderne med post til den per e-mail angivne adresse.


Udelukkelse, afslutning

  • woom er berettiget til at udelukke deltageren fra deltagelse i denne kampagne i tilfælde af overtrædelse af disse betingelser. woom forbeholder sig retten til til enhver tid at afslutte konkurrencen helt eller delvist samt ændre dens forløb uden videre overholdelse af frister. Alene dansk lovgivning gør sig gældende, og således udelukkes lovvalgsregler og FN's internationale købelov. Der er ingen juridisk mulighed for at anke lodtrækningen. Klager over konkurrencen skal rettes skriftligt til woom.


Databeskyttelse

woom behandler kun persondata (navn, adresse, alder, e-mail-adresse, telefonnummer) inden for rammerne af databeskyttelseslovens bestemmelser og kun i det omfang, det tjener gennemførelsen og kontraktopfyldelsen af Sankthans-konkurrencen, hertil med særligt henblik på kontakt af vinderne. Yderligere information findes under https://woom.com/da_DK/fortrolighedspolitik.